Tidsmaskinen

Forslag i 1935: Løft Børsen 75 cm, så den kan genvinde sin rette højde

Da børsbygningen blev opført i 1620’erne, skete det på en lav dæmning, hvor bolværket næppe var mere end 1,25 m over daglig vande. Siden er kajen hævet, og vejbanen for Holmens bro har koten +3,18. Derfor bør man med donkrafte hæve Børsen, som i dag trykkes af sine omgivelser.

29. jan 2022

1896: Feltingeniøren skal mestre pælebroer og bukkebroer

I krigstid må en nødbro kunne konstrueres hurtigt og med primitive hjælpemidler, og premierløjtnant i Ingeniørkorpset Ax. G. V. Petersen forklarede ved et foredrag i Ingeniørforeningen bl.a. forskellen på den franske og den amerikanske bukkebro.

22. jan 2022

1920: Elektromagnetismen har affødt en betydelig dansk elektroteknisk industri

100 år efter H.C. Ørsteds epokegørende opfindelse har danske industrivirksomheder markeret sig inden for dynamomaskiner, telegrafapparater, elektriske måleinstrumenter, kabler og ledninger og meget andet.

16. jan 2022

Forslag i 1969: Spær Drogden med dæmninger og flyt lufthavnen til Saltholm

Glem Lynetteholm. Civilingeniør P. Hammerich foreslog i Ingeniøren en helhedsløsning, der skulle give København plads til at vokse med industri, storlufthavn og frihavn på Saltholm Flak. Dæmninger skulle spærre farvandet Drogden og de lavvandede områder inddæmmes.

8. jan 2022 4

1931: Dobbeltcompound-maskinen er tregangsmaskinen overlegen i skibe

Tidsskrift for Ingeniør- og Bygningsvæsen bragte i 1931 en indgående teknisk sammenligning af de mest moderne stempel-skibsdampmaskiner.

1. jan 2022 1

2000: Godbidder fra 25 års bagsider

Toiletrulleomdrejningsproblemet, termodynamik for æggehoveder og Den store Limerick-krig er bare nogle af de klassikere fra Ingeniørens bagside, man kan læse om i et 16 siders tillæg, som blev udgivet i anledning 25 års jubilæet for fusionen af bladene Ingeniør- og Bygningsvæsen og Ingeniørens Ugeblad.

25. dec 2021

1963: Forurening i Øresund spores med radioaktive isotoper

Det kan virke paradoksalt at øge Øresunds forurening med radioaktivitet, men det kan være en både sund og fornuftig fremgangsmåde ved bedømmelsen af fremtidig spildevandsforurening.

4. dec 2021 4

1925: Aarhus’ nye godsbanegård tager tyngdekraften i brug ved rangering

Med gennemsnitligt 600 afgående godsvogne pr. døgn fra Aarhus H stilles der stigende krav til rangerbanegårdens ydeevne. Her er udnyttelsen af tyngdekraften et stort fremskridt tillige med installationen af en hydraulisk »Thyssenhütte«-bremse for enden af afløbsrampen.

27. nov 2021

1958: Propeller med vendbare blade klarer selv den sværeste grønlandsis

Propellen skal holdes i stadig rotation, så isen ikke pakker om ishavsskibet ‘M/S Kista Dan’ i farvandene ved Grønland eller Antarktis. Uden den særlige propel med de vendbare blade havde sejladsen ifølge kaptajnen slet ikke været mulig.

20. nov 2021

1961: B&W’s nye byggedok kan rumme skibe på op til 70.000 ton dødvægt

Det nye værftsanlæg er kommet til verden i en periode med en enestående økonomisk situation: overbeskæftigelse i land og hård konkurrence til søs. Begge dele stiller særlige krav til vore skibsværfter, skrev Ingeniøren.

13. nov 2021