Tidsmaskinen

1914: Elektromagneter vinder udbredelse i industrien

Automatisk virkende elektromagnettromler er uundværlige blandt andet til rensning af foderstoffer for hestesko, bolte og andre jernpartikler, til fastholdelse af jernstykker på metalværksteder og som løftemagneter på svingkraner. Det skrev Ingeniøren i 1914.

15. maj 2022

1999: Sådan bygger du din egen petanquebane

Hvis du ofrer 15 gange 4 meter af græsplanen til at anlægge en petanquebane, er en ekstra gevinst, at banen ikke skal slås. Sådan lød et af de gode argumenter for at komme i gang med det franske kuglespil i Ingeniøren, som i 1999 bragte en opskrift på, hvordan man anlægger en bane.

8. maj 2022

1883: Sådan foregår produktionen på Nakskovs nye sukkerfabrik

Dyrkning af sukkerroer kan få stor betydning for agerbrugets fremme, og på Lolland har De Danske Sukkerfabrikker anlagt saftstationer, hvorfra roesaften pumpes til hovedfabrikken i Nakskov. I Den Tekniske Forenings Tidsskrift gennemgik ingeniør H. Hammerich detaljeret produktionsprocessen.

1. maj 2022 2

1955: Sådan kan atomkerneenergi udnyttes industrielt

Det var med den største glæde og tilfredshed, at Ingeniørens redaktion i 1955 erfarede, at regeringen ville nedsætte en atomkraftkommission. I samme anledning bragte bladet en stribe artikler om, hvordan atomkraften bedst kunne udnyttes.

24. apr 2022 3

1932: Den Polytekniske Læreanstalt udvider i Øster Voldgade

En centralgard bliver det indre trafikale bindeled mellem de enkelte afdelinger i den nye bygning, der vil give en stor udvidelse af den gamle læreanstalt ved Sølvtorvet. Men sammenlignet med tekniske højskoler i udlandet er fordringerne på ingen måde for store, skrev professor P. O. Pedersen i Ingeniøren i 1932.

17. apr 2022

1934: Dieselmotoren rummer store fordele for lufttrafikken

På to år er passagertrafikken i Kastrup Lufthavn steget med 175 procent til 22.793 i 1932, og i en diskussion i Industriforeningen om lufttrafikkens fremtid forudså kaptajn John Foltmann, at lufttravlheden kun ville vokse. Og at dieselflymotorer kunne give store brændstofbesparelser.

10. apr 2022

1913: Hele Randers’ befolkning kan rummes i de københavnske sporvogne

Med en vognpark på 319 motorvogne og 256 bivogne havde de københavnske sporvogne i 1913 tilsammen 20.921 sidde- og ståpladser, skrev Den Tekniske Forenings Tidsskrift. Artiklen gennemgår den københavnske sporvognsdrifts historie og giver en grundig teknisk gennemgang.

3. apr 2022

1991: Digital virus smitter gennem stærkstrømsnettet

En tidsindstillet bombenyhed går af på mandag, advarede Ingeniøren landets PC-brugere i den sidste marts-udgave i 1991. 220wirus smitter gennem lysnettet og får bl.a. disketterne til at løbe den gale vej.

1. apr 2022 2

1958: Forsvaret nærmer sig trykknap-tidsalderen

Radarstrålestyrede raketter, bazookaer og luftværnsartilleri. Det moderne forsvar er blevet et kompliceret teknisk apparat, hvor en kanon ikke blot er en kanon, men en del af et system, skrev Ingeniøren i 1958.

26. mar 2022

1978: Højdemåling mellem Fyn og Sjælland med blyrør under Storebælt

I 1938 foretog Geodætisk Institut et hydrostatisk nivellement ved hjælp af et 10 km langt rør under Storebælt. Arbejdet krævede uhyre præcision, og både variationer i vandtemperaturen og lufttrykket kunne forstyrre observationerne.

19. mar 2022 6