Tidsmaskinen

1932: Den Polytekniske Læreanstalt udvider i Øster Voldgade

En centralgard bliver det indre trafikale bindeled mellem de enkelte afdelinger i den nye bygning, der vil give en stor udvidelse af den gamle læreanstalt ved Sølvtorvet. Men sammenlignet med tekniske højskoler i udlandet er fordringerne på ingen måde for store, skrev professor P. O. Pedersen i Ingeniøren i 1932.

17. apr 2022

1934: Dieselmotoren rummer store fordele for lufttrafikken

På to år er passagertrafikken i Kastrup Lufthavn steget med 175 procent til 22.793 i 1932, og i en diskussion i Industriforeningen om lufttrafikkens fremtid forudså kaptajn John Foltmann, at lufttravlheden kun ville vokse. Og at dieselflymotorer kunne give store brændstofbesparelser.

10. apr 2022

1913: Hele Randers’ befolkning kan rummes i de københavnske sporvogne

Med en vognpark på 319 motorvogne og 256 bivogne havde de københavnske sporvogne i 1913 tilsammen 20.921 sidde- og ståpladser, skrev Den Tekniske Forenings Tidsskrift. Artiklen gennemgår den københavnske sporvognsdrifts historie og giver en grundig teknisk gennemgang.

3. apr 2022

1991: Digital virus smitter gennem stærkstrømsnettet

En tidsindstillet bombenyhed går af på mandag, advarede Ingeniøren landets PC-brugere i den sidste marts-udgave i 1991. 220wirus smitter gennem lysnettet og får bl.a. disketterne til at løbe den gale vej.

1. apr 2022 2

1958: Forsvaret nærmer sig trykknap-tidsalderen

Radarstrålestyrede raketter, bazookaer og luftværnsartilleri. Det moderne forsvar er blevet et kompliceret teknisk apparat, hvor en kanon ikke blot er en kanon, men en del af et system, skrev Ingeniøren i 1958.

26. mar 2022

1978: Højdemåling mellem Fyn og Sjælland med blyrør under Storebælt

I 1938 foretog Geodætisk Institut et hydrostatisk nivellement ved hjælp af et 10 km langt rør under Storebælt. Arbejdet krævede uhyre præcision, og både variationer i vandtemperaturen og lufttrykket kunne forstyrre observationerne.

19. mar 2022 6

1948: Pantografisk tegnemaskine omdanner retvinklede tegninger til isometriske

Tegnemaskinen ‘Perspector’ er en værdifuld hjælp til at konstruere og anskueliggøre selv komplicerede genstande i tre dimensioner.

13. mar 2022

1891: Kunstner bygger villa i Valby med mange arkitektoniske morsomheder

Mens mange bygninger herhjemme mangler stil og karakter i udførelsen, er kunstmaler Frans Schwartz’ nybyggede villa ved banevolden i Valby en glædelig undtagelse. Her er det fremspringende stokværk fra et gammelt hus i Odense genbrugt af en dygtig arkitekt.

5. mar 2022 1

1930: General Motors bygger biler på samlebånd i ny fabrik i København

Fabriksbyggeriet er sket med en efter danske forhold ualmindelig og velgørende fart, der stærkt nærmer sig til amerikansk tempo, skrev Ingeniøren i 1930.

26. feb 2022

1952: 28 punkthuse skyder op på Bellahøj

For at spare på forskallingsarbejdet støbes højhusenes vægge liggende på etageadskillelserne og rejses herefter på højkant ved hjælp af særligt løftegrej efter den såkaldte tilt-up metode, fortalte Ingeniøren i 1952.

19. feb 2022