Tidsmaskinen

Store forventninger til DSB’ nye MY-lokomotiver

DSB’s nyeste dieselelektriske lokomotiv, Litra MY, der ventes leveret inden udgangen af 1953, får 1500 HK og vil kunne trække 14 personvogne eller op til 60 godsvogne.

28. jul 2016 30

Københavns Sporveje overvandt uvilje mod luftledninger

Ingeniør Fritz Johannsen var drivkraften bag elektrificeringen af hovedstadens sporvejssystemer. Han skabte på Rådhuspladsen et glimrende sporvejscentrum, der vil stå som et varigt minde over sin ophavsmand.

26. jul 2016 1

Sådan virker båndoptageren

Hvilke krav skal jeg stille til båndoptageren, og hvad betyder de forskellige tekniske udtryk? Ingeniør J. Beckmann fra Philips Radio A/S giver Dem en håndsrækning.

16. jul 2016

Rørpost vinder indpas i moderne virksomheder

Transportbånd og rørpostsystemer indfører en ellers ukendt ro, orden og et hidtil ikke opnået tempo i banker, sparekasser, handelshuse og andre virksomheder.

14. jul 2016

1958: Sådan fungerer cifferregnemaskinen DASK

Regnecentralen vil nu bygge en modificeret kopi af den svenske matematikmaskine BESK, og civilingeniør B. Scharøe Petersen gennemgår her, hvordan den fungerer. Den danske elektroniske cifferregnemaskine ventes at være i drift i foråret 1958.

12. jul 2016 3

Den blev aldrig til noget: Den rullende båd

Ingeniøren kunne i 1896 berette om den af Hr. Bazin konstruerede båd, der er udstyret med flere store linseformede ruller, der er delvist nedsænket i vandet. En tidlig forløber for hydrofoil-båden.

5. jul 2016 1

Ingeniørvirksomheder præsenterer det store motorvejs-H

Vej- og jernbanebroer over Storebælt og Øresund og 685 km motorveje skulle kunne bygges for 628 mio. kr., vurderer ingeniørfirmaerne Christiani & Nielsen, Højgaard & Schultz A/S og Kampmann, Kierulff & Saxild A/S i en storslået plan.

1. jul 2016 1

Testtur: De nye lyntog kører fremragende

TIDSMASKINEN: Kørslen foregik med hastigheder op til 155-160 km/h, da DSB præsenterede et af de to prototypelyntog IC5 for pressen i 1982, men støjniveauet var så lavt, at man let kunne tro, at farten kun var 90-100 km/h.

24. jun 2016 11

Biltest anno 1896: Daimlers benzinvogn

‘Hvad man nu end dømmer om disse selvbevægende Vogne og deres Fremtidsmuligheder, vil en Beskrivelse af den nævnte Vogn, der i alt Fald hører til det bedste, af hvad der endnu er præsteret på dette Omraade, vel nok fortjene en Plads i »Ingeniøren«.

17. jun 2016

IDA har planer om nyt domicil på Kalvebod Brygge

Hvis Ingeniørforeningens besluttende organer følger indstillingen fra Ingeniørhuset A/S, kan et nyt domicil blive den første brik i en ny bydel langs Kalvebod Brygge.

10. jun 2016