Tidsmaskinen

Efter Titanic: Hvordan skal man forbedre sikkerheden til søs?

Kæmpedamperen Titanics forlis 14. april 1912 har rettet opmærksomheden på redningsmateriellet, og ikke mindst hvor mange redningsbåde der bør være om bord, og hvem der bør reddes først.

30. apr 2017

Jernbeton revolutionerer arkitekturen

Det er, som om den danske byggetekniker af 1935 ikke tør vove springet fra mursten til jernbeton, som kan give bedre og billigere boliger, skriver arkitekten Frits Schegel.

23. apr 2017

Aarhus Å overdækkes af hensyn til den moderne trafik

TIDSMASKINEN: Den projekterede Åboulevard bliver en af de nye hovedfærdselsårer på tværs af Aarhus’ bykerne. Stadsingeniør A.J. Rambøll redegør for projektet.

2. apr 2017 2

IC3-togsæt kommer ikke til tiden

TIDSMASKINEN: Efter en forsinkelse på et par år skal DSB's nye flagskib i første omgang indsættes som afløser for de aldrende sølvfarvede MA-lyntog.

19. mar 2017 7

Voksende interesse for analogiregnemaskiner

TIDSMASKINEN: I modsætning til cifferregnemaskinen bruges analogiregnemaskinen til modelforsøg af fysiske systemer som vindtunneller, elektriske stærkstrømsnet eller modeltanke for skibsbygning.

12. mar 2017 1

Nu føres den midtsjællandske jernbane over Roskilde Fjord

TIDSMASKINEN: Op til ti meter mudder på bunden af Roskilde Fjord har vanskeliggjort byggeriet af den nye jernbanebro ved Frederikssund. Det er uvist, hvornår den sidste del af banestrækningen til Hillerød færdiggøres.

4. mar 2017 63

Billedtelegrafering og fjernsyn gør store fremskridt

TIDSMASKINEN: Telegrafingeniør F.C. Wamberg fortæller om de lovende forsøg med fjernsyn – et arbejde, der kræver beherskelse af adskillige grene af ingeniørvidenskaben.

26. feb 2017