Tidsmaskinen

Produktnyt: Regnemaskinen ‘Brunsviga’ regner med fuldkommen pålidelighed

Med ni indstillingstal og 13 facitrubrikker er prisen 190 kroner, og da den er særdeles tidsbesparende navnlig ved multiplikation og division med flercifrede tal, kan det vist nok forventes, at regnemaskinen vil vinde indpas i mange bankforretninger, forsikringsanstalter og observatorier, skrev Ingeniøren i 1894.

26. jul 2020 3

Stærke interesser kæmpede mod vandklosetter i København

På et stormfuldt møde i Ingeniørforeningen i 1894 stod fronterne trukket hårdt op: Læger og teknikere pressede på for at få indført vandklosetter, mens Københavns Grundejerforening ville beholde latrinerne, som natmændene tømte og kørte indholdet bort i tønder.

19. jul 2020 2

1962: Interessante buekonstruktioner på Femernsundbroen

Mange års ønskedrømme går i opfyldelse, når Fugleflugtslinjen næste år kan indvies, skrev Ingeniøren i 1962 og fremhævede gennemsejlingsfagets to buer, der læner sig mod hinanden og både giver broen stivhed og et tiltalende udseende.

12. jul 2020 3

Geniale glimt: Kavalkade af danske tekniske bedrifter

Telegrafonen, støvsugeren, slangepumpen, Krarup-kablet og Store Kongensgade-vognen er blot nogle få af de små og store ideer fra dansk teknik og forskning, som er gengivet i en bog, som Ingeniørforeningen udsendte i 1967 i anledning af dens 75 års jubilæum.

4. jul 2020

1932: Trykluft driver maskiner hos 10.000 virksomheder i Paris

Maskinværksteder, støberier og pneumatiske sættemaskiner er eksempler på aftagerne af de 224 mio. m3 trykluft, der årligt distribueres fra byens to trykluftcentraler gennem et net af jern- og stålrør.

28. jun 2020

Irmingers skorstensforsøg lagde grunden til aerodynamikken

Noget modstræbende lod driftsbestyreren for Østre Gasværk sig overtale af en gammel skolekammerat, H.C. Voigt, til at hjælpe ham med at bevise ‘sugeeffekten’, som han mente var årsagen til, at fugle kan flyve. Resultaterne gav genlyd verden over.

13. jun 2020 4

1958: Danmark har fået sin første reaktor

Atomkommissionens forsøgsreaktor DR1 på Risø er den nyeste og en af de mest velbyggede i denne størrelse. Efter et halvt års drift er en række forskningsopgaver allerede i gang.

6. jun 2020 1

1971: Giftudledning i Øresund er som pulverkaffe i Furesøen

Ingeniørens bagsideredaktør tog Politikens beregningsmetoder under kærlig behandling, efter at dagbladet havde berettet om Københavns udledning af gift i Øresund. Det meste var praktisk talt uskadelige giftopløsninger, som hurtigt ville blive fortyndet, påpegede han.

30. maj 2020 11

1926: Ingeniørforeningen anlægger forsøgsvejbane på Roskildevej

Slider hestevogne, lastautomobiler eller personvogne med luftringe mest på forskellige vejbelægninger? Det skulle et forsøgsvejanlæg med chaussebrolægning, cementbeton og asfaltbeton give svaret på.

30. maj 2020

1971: Først motorvej til Aalborg om 25 år

Den meget lange periode fra anlæggets vedtagelse til dets endelige færdiggørelse kan synes urimelig, men sådan er vilkårene for anlæg af motorveje i dagens Danmark, konstaterede Ingeniøren i 1971 i en artikel om Den jyske motorvej.

23. maj 2020 7