Tidsmaskinen

1924: Chicago er klapbroernes Eldorado

Klapbroen er svingbroen overlegen, både hvad angår prisen og manøvredygtighed. I USA, hvor man er klar over, at ‘time is money’, bliver intet sparet for at finde teknisk tilfredsstillende løsninger – navnlig i Chicago, hvor flertallet af de moderne klapbroer er bygget.

20. sep 2020 2

1933: Fireakslede bogievogne øger fart og komfort i Københavns sporvogne

Ved konstruktionen af de nye sporvogne har stadsarkitekten fundet inspiration i et luftfartøjs kabine, og ved inddelingen af vinduer er det lykkedes at give motorvogn og bivogn et mere ensartet udseende, end man ser andre steder.

13. sep 2020

1956: Nye flytyper vil forkorte rejsetiden til New York fra 14 til 8 timer

Vi skal til at se på verdenskortet med helt andre øjne, skrev SAS’ driftschef i Ingeniøren i 1956 i en artikel om flyenes fremtidige udvikling. Navnlig indkøbet af hurtige flytyper som DC-8 og Boeing 707 ville få betydning.

6. sep 2020

1987: Offset-tryk vil gøre pressen mere kulørt

Mens Ingeniøren allerede i 1977 overgik til offset-rotationstryk, dannede store bladhuse som Politiken og Berlingske bagtrop i slutningen af 80’erne. Teknikken imødekom kravet om flere farver og højere trykkvalitet, men krævede samtidig en millioninvestering i en farvescanner.

30. aug 2020

1897: Sådan fungerer Diesels motor

Ingeniør C. Winsløw kunne efter en rejse til Augsburg, hvor han så Rudolf Diesels nyuidviklede motor arbejde, indvi Ingeniørens læsere i principperne bag den meget økonomiske maskine.

23. aug 2020

Hans Maiestæt bryggede byens bedste øl

Brøndvandet i det gamle København var så ilde, at de fleste foretrak øl. Byen havde derfor mange bryggerier, og majestæten havde sit eget – Kongens Bryghus – der kan føre sin historie tilbage til 1454. Det fortalte Ingeniørens forgænger, Polyteknikeren, om i et temanummer om ølbrygning ved bryggeriets 500 års jubilæum.

16. aug 2020

Kursk forliste for 20 år siden i dag – sådan blev den hævet

Efter at de første 20 meter af den atomdrevne ubåd var skåret af, kunne resten hæves af bugseringsprammens 26 kraner, hvis wirer blev fastgjort i hver sit hul i ubådens skrog.

12. aug 2020 2

1969: Limfjordstunnelen løser et påtrængende trafikalt problem

I projekteringen har man draget nytte af nye erfaringer med tunnelventilation, ligesom både tunnel og ramper er beskyttet mod vandindtrængning med en kunstgummimembran af butyl.

10. aug 2020

Graham Bell fik kejseren af Brasilien til at tabe hørerøret i forskrækkelse

Telefonens opfinder var forstander på en canadisk skole for døvstumme, da han i 1876 opfandt talemaskinen, der senere skulle sikre ham et stort økonomisk udbytte.

1. aug 2020

Produktnyt: Regnemaskinen ‘Brunsviga’ regner med fuldkommen pålidelighed

Med ni indstillingstal og 13 facitrubrikker er prisen 190 kroner, og da den er særdeles tidsbesparende navnlig ved multiplikation og division med flercifrede tal, kan det vist nok forventes, at regnemaskinen vil vinde indpas i mange bankforretninger, forsikringsanstalter og observatorier, skrev Ingeniøren i 1894.

26. jul 2020 3