Miljø

Konservator og DTU i fælles kortlægning: En ny type skimmel truer kulturarven

Et erhvervs-ph.d.-projekt har afsløret en ny type skimmelsvamp, der kan true kulturarven. Men hvorfor er den pludselig i vækst?

11. apr 2022 5

Værd at Vide: Global opvarmning kan udsætte nordkapere for støjhelvede

Når havene bliver varmere, ændres forholdene for lydens udbredelse. Det kan øge lydtrykket markant to steder i Arktis.

10. apr 2022 1

By og Havn behøver måske slet ikke grave Lynetteholm-slammet op

Efter kritik af havdumpningerne i Køge Bugt leder transportministeren efter en alternativ måde at håndtere opgravet slam fra Lynetteholm-projektet.

8. apr 2022 4

Forskere opdager mikroplast i lungernes dybeste afkroge

Et studie har fundet 12 varianter af mikroplast i 11 ud af 13 vævprøver fra levende menneskers lunger og demonstrerer, at mikroplast kan invadere lungerne via inhalering.

7. apr 2022 2

PFAS-slam kan renses og tørres uden risiko for udslip

WaterTech En ny variant af et forbrændingsanlæg til rensning af PFAS-holdigt spildevandsslam holder tørringen i et lukket system.

For abonnenter på watertech.
7. apr 2022

Havvindmøller på 800 meters dybde er ikke utopi

Det giver uanede muligheder for vindkraft, og teknologien har vi allerede. Nu handler det om at få prisen på de flydende havvindmøller ned.

6. apr 2022 8

FN's klimapanel: Massiv og øjeblikkelig VE-udbygning kan holde den globale temperaturstigning nede på 1,5 grad celsius

Det er fortsat muligt at holde den globale temperaturstigning nede på 1,5 graders celsius, men det bliver med lodder og trisser og skal ske her og nu for, skriver IPCC's efter den virtuelle plenarforsamling.

5. apr 2022 39

Produktionsaffald fra møllevinger overset: Hver ny vinge efterlader godt 25 procent restaffald

Når vingeproduktionsaffald medregnes, så er mængden af vingeaffald endnu større end antaget.

5. apr 2022 23

Forskere verden over går denne uge på gaden for at slå klimaalarm

I anledning af udgivelsen af en ny tilføjelse til IPCCs 6. klimarapport planlægger videnskabsfolk civile ulydighedsaktioner verden over.

4. apr 2022 54

Flere naboklager: Sverige frygter fortsat Lynetteholm-blokering af Øresund

Modsat tidligere udmeldinger mener de svenske myndigheder nu, at selv en lille blokering af Øresund kan være et problem.

1. apr 2022 4