Miljø

Eksperter blåstempler klapnings-stop af slam i Køge Bugt

Fire professorer konkluderer, at det var den rette beslutning af bygge opgravet slam ind i den kunstige halvø, men at det udløser større udsivning af skadelige stoffer fra øen end estimeret af Rambøll.

27. feb 2023 1

Nord Stream-eksplosioner hvirvlede tonsvis af sennepsgas fra krigen op fra havbunden

De fire sprængninger af gasledningerne i Østersøen hvirvlede også bly og kviksølv op midt under torskens æglægningsperiode.

27. feb 2023 3

Energisektorens udslip af metan stiger trods billige muligheder for reduktion

En ny IEA-rapport viser, at reducering af metanudslip er billig, og der er ‘ingen undskyldning’ for ikke at gøre det.

22. feb 2023 10

Miljøkatastrofen i Ohio: Myndigheder beroligede beboere med tvivlsomme målinger

Fagfolk sår tvivl om de undersøgelser, der viste, at det var sikkert for indbyggerne at vende hjem efter miljøkatastrofen i Ohio.

22. feb 2023

Sparer energi på CO2-fangst: MIT-forskere vil trække det ud af havet

CO2-fangst fra havet er langt mindre energikrævende end CO2-fangst fra luften.

21. feb 2023 26

Skrivebordsmanøvre gør pludselig mange danske søer renere

WaterTech Miljøstyrelsen forklarer, at ændringen skyldes bedre beregningsmodeller.

For abonnenter på watertech.
21. feb 2023

Miljøminister erkender: Der kan være ukendte kilder til PFAS fra landbruget

Miljøminister Magnus Heunicke (S) vil i dialog med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri for at undersøge landbrugets PFAS-forurening nærmere.

21. feb 2023 6

Forurening fra trafikken overskrider anbefalede niveauer i alle EU's hovedstæder

Mange tusind europæere kan reddes årligt, hvis retningslinjerne følges tættere.

21. feb 2023 1

PFAS fra Vestens industri drysser ned over isbjørnene i Arktis

Flygtige stoffer fra kølegasser, renseanlæg og lossepladser forvandler sig til PFAS-forbindelser i atmosfæren.

21. feb 2023 11

Klimarådet: Teknologi løser ikke hele landbrugets klimaudfordring

Udtagning af lavbundsjorde og biogasproduktion er eksempler på teknologier, der kan sikre landbruget en lavere klimabelastning - hvis der vel at mærke indføres en CO2-afgift. Men teknologierne kan ikke stå alene.

20. feb 2023 2