Miljø

Her går affald ikke under radaren: Sensorer med radarteknologi aflæser skraldespande

WasteTech Affaldssensorer kan fortælle, hvornår en skraldespand er fyldt, og bruges til intelligent ruteplanlægning.

For abonnenter på wastetech.
10. maj 2022

Olieudslip i Yemen kan komme til at koste op mod 140 milliarder kroner

En forladt supertanker i Yemen risikerer at lække olie i store mængder, siger FN

10. maj 2022 3

Miljøstyrelsen afslår at skabe bedre vandmiljø i forurenet Arresø: 'For beskidt til at opnå målet'

WaterTech Professor påpeger, at det kan være en misligholdelse af reglerne, blandt andet fordi området er Natura 2000-udpeget.

For abonnenter på watertech.
10. maj 2022

Fagligt talt: Naturgas er en større klimasynder end først antaget

Vi har idealiseret billede af naturgas som overgangsteknologi fra olie til VE, skriver PhD kandidat, der har forsket i fænomenet.

9. maj 2022 24

Satellitter afslører lossepladser fulde af plastaffald, der ender i havene

NGO'en Global Plastic Watch (GPW) bruger ESA-satellitbilleder til at tracke affaldsdeponier over hele verden i håb om at stoppe forureningen af verdenshavene.

9. maj 2022 12

24 år gammel grund- og drikkevands-database moderniseres: 'Lever ikke op til nutidens behov'

Med regeringens nyligt præsenterede digitaliseringsstrategi er der afsat 28 millioner kroner til reformering af Geus’ Jupiter-database.

6. maj 2022

Lækket notat afslører strammere regler for klapning: Kan blive meget dyrt for havnene

Det er en vigtig del af havnedriften at kunne deponere opgravet bundsediment på havet.

5. maj 2022 8

Arealet af grønne tage firedoblet på fem år: 'Vi ved stadig ikke, om det er godt eller skidt'

FacilityTech Grønne tage breder sig i samme tempo som skvalderkål i haven. Nu dækker de over 800.000 m2.

For abonnenter på facilitytech.
5. maj 2022

Varmepumper på vand kan erstatte gas: Energistyrelsen vil fjerne barrierer

WaterTech Krigen i Ukraine har gjort det endnu mere presserende at ændre reglerne.

For abonnenter på watertech.
5. maj 2022

Papir, plast, pap: Europæerne leverer fortsat 113 millioner ton husholdningsaffald om året

I en ny rapport slår Det Europæiske Miljøagentur fast, at husstandene i de europæiske lande producerer alt for meget husholdningsaffald, hvis de erklærede mål skal indfries inden 2030.

4. maj 2022 8