Energi

Målestation samler viden om brændeovne og luftforurening i forstæderne

For første gang opstiller Miljøstyrelsen en luft-målestation i et forstadsområde, nemlig Hvidovre. Her skal den kortlægge luftens indhold af fine og ultrafine partikler samt tjærestoffer og kulstof.

31. jan 2017 22

El fra solenergi beskæftiger flere end de fossile brændsler

En ny rapport om beskæftigelse i den amerikanske energisektor viser, at beskæftigelsen i solenergi for 2016 overstiger beskæftigelsen fra olie-, gas- og kulbranchen tilsammen.

31. jan 2017 26

Odense vil lune sig i Facebooks spildvarme, men afgifter står i vejen

Fjernvarme Fyn bekræfter for første gang, at der er forhandlinger med Facebook om at udnytte overskudsvarmen fra det kommende datacenter. Foreløbig blokerer afgifterne.

31. jan 2017 24

Droner søger efter lækager i den københavnske fjernvarme

Flere steder i landet bliver droner nu brugt til at finde lækager i fjernvarmenettet. Den første test af konceptet i København er netop afsluttet.

30. jan 2017

Forskere: Brændeovne er skyld i rekordhøj luftforurening

Den samlede partikelforurening i London nåede i sidste uge op på rekordhøje 197 mikrogram/m3. Forskere mistænker brændeovne for at være den største synder.

30. jan 2017 77

Lovlig cannabis presser Californiens elnet

Legalisering af cannabis til privat brug i Californien kan ifølge studier fra andre stater øge presset på elnettet. En forsyningskommission undersøger derfor, om overskydende vedvarende energi kan afbøde presset.

30. jan 2017 14

Dansk Fjernvarme: Lunkent vand kan ikke sammenlignes med olie

Vicedirektør for Dansk Fjernvarme Kim Behnke tror ikke på et forslag om at lade fjernvarmeselskaberne gå i partnerskab med operatører for at hente geotermisk varme op af undergrunden. I stedet mener han, at industrien skal forske mere i at imødekomme de barrierer og usikkerheder, der er forbundet med geotermi.

29. jan 2017 38