Energi

Danske medejere af nordisk elbørs

Dansk opkøb i Nord Pool Spot AS.

11. jul 2002

Jordkabler erstatter luftledninger

Nesa omlægge el-forsyningen på Nordsjælland

4. jul 2002

Elsam køber andel af jysk kraftværk

Købet gælder en del af Enstedværket

4. jul 2002

Populært selv-tjek på forurenede grunde

En database med oplysninger om forurenede grunde i København er blevet en succes.

2. jul 2002

Miljødom skaber retsmæssigt kaos

Virksomheder kan tvinges til at rense gammel forurening op

2. jul 2002

Rambøll satser på vand

Rambøll samler ekspertise om vand

1. jul 2002

10 millioner i toget over Øresund

Hver tredie togpassagerer over Øresund er svensker. Toget er gavnligt for integrationen i Øresundsregionen.

30. jun 2002

Bjørn Lomborg får igen modspil

En svarbog præsenteres i dag i London fra Det Økologiske Råd

28. jun 2002

Flere pendlere sætter pres på hovedstadstrafik

Ny analyse fra Roskilde Amt viser, at pendler-presset mod København er steget med syv procent de sidste 20 år.

27. jun 2002

Landmænd stærkt utilfredse med erstatning

Ny afgørelse fra taksationskommissionen giver alt for lav erstatning for placering af elmaster på landbrugsjord, mener Landboret-udvalget.

25. jun 2002