Sponseret indhold

Revolution i LINAK: Ny metode gør FAT-test overflødig

Aktuator-producenten LINAK er i fuld gang med at halvere gennemløbstiden for automatiseringsprojekter med ny projektstyringsmetode. Det kræver nye måder at tænke på – og et farvel til traditioner.

Af TECH RELATIONS for LINAK A/S
Kernen i Half Double er et stenhårdt fokus på projektets effekt frem for delleverancer. Det indebærer bl.a. meget visuelle planlægningsmøder og medarbejdere, der allokerer mindst 60 procent af deres tid. Illustration: Frank Ulstrup

Man skulle tro, at man havde set alt efter 31 år i branchen. Men Torben Levisen, Senior Director for DESKLINE i aktuatorproducenten LINAK, mindes ikke at have været med til noget med så stor indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse før:

»Selvom jeg nok har været med til at investere over 150 mio. kr. i automatiseringsprojekter de seneste ti år, er det her noget af det største, jeg har været med til. Det er en helt ny måde at tænke på, hvor man flytter utroligt meget med ganske få midler,« siger han.

Ved hjælp af projektstyringsmetoden Half Double er det i et pilotforsøg lykkedes LINAK at skære 22 uger af et automatiseringsprojekt, der normalt ville tage 60 uger at gennemføre.

Og det er særdeles gode nyheder.

Ikke mindst fordi man i virksomhedens DESKLINE-afdeling, der producerer lineære aktuatorer til hæve-sænke-borde, oplever en efterspørgsel, der ofte kommer i store skvulp, og som samlet set resulterer i en årlig vækst på omkring 20 procent.

»Tidligere har vi i perioder haft svært ved at skaffe det nødvendige produktionsudstyr hurtigt nok og dermed også haft vanskeligheder med at overholde tidsplanen i større projekter. Nu hvor vi har gennemført fire automationsprojekter med Half Double, er jeg ikke i tvivl om, at det er en metode, der vil hjælpe os med at løse de problemer,« siger Torben Levisen.

Nu arbejder LINAK på at udbrede metoden til resten af virksomheden og til de leverandører, virksomheden arbejder tættest sammen med.

Tre kerneelementer

Half Double, der er udviklet af konsulentvirksomheden Implement med støtte fra Industriens Fond, er en svær størrelse at forklare kortfattet.

Men det handler overordnet set om at fokusere på effekten og projektets endelige udbytte frem for på konkrete del-leverancer. Altså at alle involverede konstant har det endelige mål om optimal effekt for øje og hele tiden agerer på en måde, så det bedst muligt realiseres.

Det indebærer bl.a. et nådesløst fokus på de tre kerneelementer: Impact, Flow og Leadership.

For LINAK var den ønskede ‘Impact’ i pilotprojektet en hurtig forøgelse af produktionskapaciteten, hvilket blev nedfældet i den obligatoriske ‘impact case’.

Flow-delen handler om at skabe mere intensitet og fremdrift i projektet. Det er bl.a. sket ved at fokusere mindre på omkostninger, og ved at alle involverede forpligter sig til at allokere mindst 60 procent af deres tid til det pågældende projekt. Dermed er det reelt slut med at have en række andre tidskrævende parallelle projekter kørende.

I forlængelse af det nedbrydes de ugentlige leverancer desuden til daglige opgaver, som hver morgen evalueres.

Det sidste af de tre kerneelementer er ‘Leadership’, der bl.a. handler om, at projektejer eller sponsor skal engagere sig dybt i projektet og deltage i de meget visuelle planlægningsmøder. Hos LINAK betyder det, at man frem for at afrapportere hver tredje uge har indført en ‘Weekly solution feedback’.

Har droppet FAT-testen

Som Senior Director i DESKLINE er det Torben Levisen, der er ejer af pilotprojektet.

Han indrømmer gerne, at han i starten var en smule skeptisk over for løfterne om guld og grønne skove – og over at han selv skulle deltage i så mange møder. Men særligt én begivenhed fik hans tvivl til at fordufte.

»Normalt opbygger vi jo robotceller og andet udstyr ude hos leverandøren, før det tages hjem – det er den såkaldte FAT-test. Men Half Doubles insisteren på fremdrift fik os til at overveje, om det led måske helt kunne springes over.«

Gammel i gårde: Efter 31 år i branchen troede Senior Director i LINAK, Torben Levisen, at han havde set det hele. Men drastisk reducerede gennemløbstider med Half Double, har fået ham til at finde de helt store ord frem. Illustration: Frank Ulstrup

Det var en radikal tanke, men efter rådslagning med robot-leverandøren Bila A/S blev man enige om at forsøge. Og det har Torben Levisen mildest talt ikke fortrudt.

»Der er flere, der har kaldt det for en revolution, og det er jeg faktisk enig i, for det sparer oceaner af tid og ressourcer. Men jeg er også med på, at det kan virke besynderligt, at der skal en ny projektstyringsmetode til, for at man afprøver den slags,« siger han og fortsætter:

»Forklaringen er jo, at FAT-testen har med traditioner, tillid og arbejdsgange at gøre – både hos os og hos vores leverandører. Og den slags traditioner kan være svære at ændre. Men Half Double tvang os til at tænke i alternative løsninger, og der var skrotning af FAT-testen absolut én af dem.«

Afprøver nye løsninger

Men én ting er, at LINAK kan spare rigtig mange penge og tid og samtidig forsvare sin position som leder på verdensmarkedet for lineære aktuatorer. Noget andet er, at hverdagen for foretagendets mange ingeniører også er blevet meget sjovere og mere udfordrende.

Det mener i hvert fald Project Engineer Malte Bastiansen, der var den daglige leder af pilotprojektet.

»Half Double har betydet, at jeg har fået et meget større ansvar og et meget tættere samarbejde med mine kolleger. Samtidig er det blevet mere tilladt at prøve nye løsninger af, eftersom vi har flyttet fokus fra omkostningsreduktioner til fremdrift og flow.«

Spørger man Malte Bastiansen om den største forskel på den traditionelle projektmodel og Half Double, er han ikke i tvivl:

»Vi benytter stadig vores almindelige projektmodel, men har så at sige lagt Half Double ovenpå. Den største forskel på de to er, at projektmodellen beskriver, hvilke faser der er i et projekt, men ikke, hvordan de skal udføres. Half Double fokuserer derimod stenhårdt på ‘hvordan’ og er dermed et fantastisk eksekveringsværktøj.«

Har løftet trivslen

Når Malte Bastiansen er ret sikker på, at han også udtrykker sine kollegers holdning til Half Double, er det ikke bare baseret på snak ved kaffeautomaten. I selve Half Double-metodikken er der nemlig indbygget et såkaldt pulstjek, der består af seks spørgsmål a la: ”Samarbejder vi godt nok?” og: ”Får du tilstrækkelig feedback?” mv. Spørgsmålene udsendes til alle involverede hver 14. dag og skal med Malte Bastiansens ord sikre, at folk har det godt.

Og det har de.

»Det løfter trivslen betragteligt, når man får lov at fokusere al sin energi ét sted ad gangen, og man kan se, at ting bliver til virkelighed. Der skaber en helt anden intensitet, som vi ikke var vant til tidligere.«

Altid på udkig

Den pointe er Torben Levisen helt enig i:

»Med den meget strukturerede måde at arbejde på ved alle, præcis hvad der forventes af dem, og hvornår de er i mål. Når man dertil lægger, at der kun er fremdrift og stort set ingen returløb, så synes jeg, vi har fundet opskriften på noget, der fungerer rigtig godt, både for virksomheden og for den enkelte ansatte.«

Men selvom Half Double nu skal udbredes til hele LINAK, og man i den forbindelse forventer en voldsom stigning i effektivitet, skal der stadig bruges masser af begavede hoveder.

»Ligegyldigt hvor geniale systemer, metoder og robotter vi indfører, så vil de aldrig erstatte den dygtige ingeniør. Derfor – og fordi vi i DESKLINE vækster med 20 procent om året – er vi altid på udkig efter dygtige folk. Særligt folk, der kan lede projekter på en både innovativ og struktureret måde, og som har lyst til at prøve kræfter med nye styringssystemer som Half Double, skal være mere end velkomne til at henvende sig,« lyder det fra Torben Levisen.