Brug af redaktionelt indhold

Teknologiens Mediehus har ophavsret på de fleste artikler bragt i mediehusets forskellige udgivelser, herunder Ingeniøren, ing.dk, Version2 og Techpro-medierne.

Det er tilladt at printe en kopi til eget brug, lige som det inden for ophavsretten er tilladt at citere artikler uden tilladelse fra Teknologiens Mediehus. Citatet må dog ikke anvendes i reklameøjemed eller lign. og skal følge god citatskik jf. ophavsretsloven, herunder indeholde en angivelse af det pågældende medie under Teknologiens Mediehus som kilde.

Yderligere mangfoldiggørelse af artikler, billeder, grafikker og andet redaktionelt indhold må kun ske efter forudgående aftale med redaktionssekretær Søren Rask Petersen på srp@ing.dk eller tlf. 33 26 53 17.

Det gælder såvel genoptryk på papir som gengivelse af artikler i elektronisk form på for eksempel en hjemmeside.

Det er tilladt at linke til artikler på ing.dk, Version2 eller Techpro-medierne, når disse angives som kilde.