Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.
Sponseret indhold

Rambøll: Her er løsningen på danske byers største ingeniørudfordringer

RAMBØLL: Ny, stor undersøgelse afslører, hvad borgerne synes, der gør en by attraktiv – og hvad der mangler i deres byer. Undersøgelsen indikerer også, at det er nødvendigt at samtænke udfordringerne for at få optimale løsninger – og dermed bedre byer.

Af TECH RELATIONS for Rambøll
Nedbringelse af luftforurening er et af de områder, hvor byboere ifølge en ny undersøgelse er mest utilfredse med kommunernes indsats. Problemet kan ikke løses ved isolerede tiltag – det skal tænkes sammen med andre udfordringer, ikke mindst mobilitet Illustration: Rambøll

Hvilke udfordringer skal ingeniører og andre fagfolk løse for, at danskerne mener, de lever i en attraktiv by? Det giver en ny undersøgelse – den første af sin art i Danmark - et rigtig godt fingerpeg om.

Danmarks største rådgivningskoncern Rambøll har interviewet mere end 3.200 borgere i syv af Danmarks største byer om, hvad der gør en by attraktiv at bo i, hvordan deres egen by klarer sig, og hvad kommunen bør prioritere fremover. Borgerne er blevet spurgt om 31 forskellige faktorer, og de har haft mulighed for at prioritere dem i forhold til væsentlighed, og hvordan deres by lever op til dem.

Store huller

Undersøgelsen viser, at der er store huller imellem, hvad borgerne mener, har afgørende betydning for deres livskvalitet i byerne, og hvor godt kommunerne efter borgernes opfattelse leverer på deres ønsker. Det gælder ikke mindst på disse to områder:

  • Hele 74 procent af byboerne peger på, at ren luft har stor eller afgørende betydning for, om deres by er attraktiv, men kun 42 procent mener, at dette er opfyldt. Det er især de ældre, der prioriterer ren luft højt, og ifølge andre undersøgelser er det da også især den ældre gruppe og andre med hjertekarsygdomme, der har størst risiko for at få forkortet deres liv som følge af luftforureningen, ifølge bl.a. Det Nationale Center for Miljø og Energi (DCE).

  • 73 procent af byboerne peger på tryghed mod kriminalitet som væsentlig for om byen er attraktiv at bo i, men kun 36 procent mener, at kommunen lever op til det. Kriminaliteten er ifølge statistikkerne rent faktisk faldende, men det er den oplevede tryghed, der er afgørende for borgernes velbefindende og livskvalitet i byerne.

Lidt længere nede finder man to områder, som også er vigtige for borgerne, og som de heller ikke føler, at kommunen prioriterer højt nok:

Se chefkonsulent Kristine Kjørup forklare, hvordan Rambøll løser flere miljøproblemer i ét projekt.

Nødvendigt at tænke holistisk

Der findes separate, isolerede tiltag, der kan løse en del af disse udfordringer. For eksempel kan man forsøge at få nedbragt luftforureningen ved at udvide miljøzonerne, kræve at osende krydstogtskibe bruger strøm fra land, og højne informationsniveauet så borgerne kan cykle udenom de værste gadestrækninger.

Men det giver klart mest mening at samtænke luftforureningen med mobilitets- og klimaudfordringerne, understreger Henrik Seiding, executive director i Rambøll Management Consulting.

»Mange af udfordringerne er indbyrdes forbundne og griber ind i hinanden. Derfor kræver det en holistisk tankegang at løse dem,« siger Henrik Seiding, executive director i Rambøll Management Consulting.

Han nævner et tre eksempler, hvor Rambølls ingeniører og andre fagfolk har tænkt holistisk:

Ved den igangværende renovering af Gellerupparken i Aarhus river man ikke kun nogle af boligblokkene ned – men bygger også nye boliger til mellemindkomster. Det er ikke kun med til at mindske manglen på boliger til fornuftige priser – en anden væsentlig faktor blandt borgerne – men er også med til at gøre det belastede boligområde til en mere attraktiv bydel.

Ved den storstilede ombygning af Kagsåparken i Gladsaxe og Herlev kommune reducerer man ikke blot risikoen for oversvømmelser i Kagsåens opland, men får som sidegevinster et mere varieret landskab, forbedringer af de rekreative muligheder og bedre forhold for biodiversiteten.

Og når det gælder mobilitet, bør man tænke løsningerne sammen med klimaudfordringen. Et godt eksempel er appen Mobility as a Service (MaaS), som borgerne i Helsinki allerede har stor glæde af, og som guider brugeren frem til den bedste og mest bekvemme transportløsning, hvad enten det er kollektiv trafik, taxi, delebil eller –cykel. MaaS har påpeget, at København har potentialet til at blive en showcase for hele verden, og har bedt Rambøll undersøge muligheden for at integrere systemet i den danske hovedstad.

»I det hele taget er der meget at hente for de nyvalgte kommunalpolitikere og andre beslutningstagere, som har modet til at planlægge langsigtet,« siger Henrik Seiding.

Interviewundersøgelsen illustrerer også vigtigheden af, at byerne samarbejder og lærer af hinanden – så best practise kan fremmes. Og politikere og andre beslutningstagere i kommunerne bør ikke kun bruge undersøgelsen til, hvad de kan gøre bedre for borgerne – men også til at stille krav den anden vej og prøve at få borgerne til at tage mere medansvar, understreger Henrik Seiding.

Her er syv af de største udfordringer i byerne

I undersøgelsen er danskerne på baggrund af 31 udvalgte faktorer blevet spurgt, hvad der gør en by attraktiv at leve i, og hvordan deres by klarer sig på området. Illustration: Rambøll