close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Vilkår og retningslinjer for Ingeniørens Produktpris 2014

Ingeniørens Produktpris 2014 skal anspore ingeniører og andre teknologer i virksomheder i Danmark til alene og i team at udvikle de bedste produkter baseret på teknologi til et globalt marked.

1. Kriterier for deltagelse:

 1. Produktet skal i design eller anvendelse tilbyde afgørende teknologisk nyhedsværdi og/eller bygge på markant teknologisk kunnen.

 2. Produktet skal på afgørende punkter være udviklet i Danmark.

 3. Produktet skal være lanceret på markedet mellem 1. oktober 2013 og 30. september 2014.

Det tæller på plussiden, hvis produktet har stor samfundsmæssig betydning, og hvis det forener ny teknologi med godt design.

2. Screening:

Ingeniørens redaktion screener de modtagne indstillinger og afviser indstillinger, der åbenlyst falder uden for ovennævnte kriterier.

Endelig bedømmelse og udpegning af vindere foretages af et eksternt dommerpanel, der er sat sammen af uafhængige, fagligt stærke eksperter.

Dommerpanelet udpeger vindere i de enkelte kategorier (forudsat panelet finder en egnet kandidat) samt en hovedvinder af årets produktpris. Hvis dommerne vurderer, at et produkt hører naturligt hjemme i en anden kategori end den af virksomheden valgte, har de ret til at flytte produktet.

3. Indstilling:

Dommerpanelets bedømmelse sker på grundlag af en indstilling fra virksomheden. Brug denne webform.

Det er gratis at deltage, og vi opfordrer alle virksomheder, der har et nyt produkt, til at deltage i kampen om Danmarks mest prestigefyldte teknologipris. Det er også muligt at tippe os om et godt nyt produkt på event@ing.dk.

Det er tilladt at indsende vareprøve/demoeksemplar af produktet til brug for dommerpanelets bedømmelse. Hvis prøven ønskes returneret, skal det fremgå af indstillingen.

Følgende punkter skal besvares præcist og letforståeligt i indstillingen:

3.1. Stamdata:

 • Virksomhedens navn og adresse.

 • Produktets navn.

 • Navn og kontaktoplysninger (e-mailadr. og telefonnummer) på primær kontaktperson

 • Navn på de nøglemedarbejdere, der har udviklet produktet.

 • Lanceringstidspunkt på markedet.

3.2. Kategori:

Ingeniørens Produktpris 2014 uddeles inden for følgende fem delkategorier:

 • Bæredygtighedsprisen (grønt produkt)

 • Velfærdsprisen (hjælper mennesker)

 • Globalprisen (eksportpotentiale/arbejdspladser)

 • Innovationsprisen (den geniale/overraskende løsning)

 • Iværksætterprisen (nyt produkt fra nyt firma)

Virksomheden skal angive, i hvilke(n) af ovenstående underkategorier produktet søges bedømt (primær og sekundær).

Ud over delkategorierne udpeger dommerne én vinder af Ingeniørens Produktpris 2014.

Hovedprisen gives til det produkt, der rummer flest af ovenstående gevinster i et og samme produkt.

3.3. Begrundelse for valg af kategori:

Beskriv, hvad der i produktet begrunder indstilling i den pågældende kategori.

3.4. Beskrivelse af produktet:

 • Kort forklaring - min. 2.000 anslag inkl. mellemrum, maks. 5.000 anslag - med hovedvægt på den nye teknologi i produktet eller den nye anvendelse af kendt teknologi. Sæt produktet i forhold til, hvad der allerede findes på markedet.

 • Er dele af teknologien hemmelig - f.eks. af hensyn til patentering - så forklar mest muligt, og angiv, hvad der ikke kan oplyses.

 • Er produktet patentanmeldt?

 • Hvis der er tale om internationalt udviklingsarbejde: Begrund, hvorfor den danske indsats har været dominerende.

3.5. Illustration af produktet:

 • Minimum 3 billeder af produktet i forskellige perspektiver og vinkler.

 • Meget gerne også tekniske tegninger af produktet.

 • Det er også muligt at uploade en video med produktet.

3.6. Beskrivelse af produktets betydning:

 • Beskriv betydningen for virksomheden, kunderne og samfundet.

 • Forventninger til salg, indtjening eller image for virksomheden.

 • Kundernes ønske og involvering af kunder i udviklingen.

 • Samfundsmæssig betydning, f.eks. miljøforbedringer eller en mere effektiv løsning af samfundsmæssige opgaver.

3.7. Tro og love-erklæring:

Afgiv tro og love-erklæring på, at de afgivne oplysninger er korrekte.

3.8. Indsendelse:

Indsendelse af indstillinger sker via denne webform. Indstillingen af produktet skal være Ingeniøren i hænde senest onsdag d. 8. oktober 2014 kl. 12.

4. Løbende omtale

Alle indstillede produkter vil blive præsenteret som kandidater til prisen på fokussiden Ingeniørens Produktpris 2014. De fleste produkter vil desuden ud fra en redaktionel vurdering blive omtalt i artikler på ing.dk eller i Ingeniøren. Vægten i dækningen vil ligge på nyhedsværdi og teknologi og er ikke udtryk for produkternes placering i konkurrencen.

5. Spørgsmål

Har du spørgsmål til deltagelsen i Ingeniørens Produktpris 2014, kan du rette henvendelse til koordinator Martin Bjerge på event@ing.dk eller tlf. 3032 0054.