Sponseret indhold

Privatansattes liste: Pensionister og studerende skal have begrænset stemmeret i IDA

Det er forkert, at et stigende antal pensionister bestemmer over IDA’s politik på det arbejdsmarked, pensionisterne har forladt. Privatansattes Liste vil lave reglerne om.

Af TECH RELATIONS for Privatansattes liste

Medlemmer, der betaler nedsat kontingent, fordi de står udenfor arbejdsmarkedet, skal ikke have indflydelse på IDA’s arbejdsmarkedspolitik.

Det er en af de vigtigste politiske mærkesager hos Privatansattes Liste, der har fem mandater i IDA’s repræsentantskab. Medlem af landsledelsen hos listen, Arno Knöpfli, forklarer, at listen især ønsker at begrænse indflydelsen for pensionister og studerende, der betaler nedsat kontingent.

»De burde have begrænset stemmeret, når det gælder arbejdsmarkedsforhold. De beslutninger må være forbeholdt de erhvervsaktive,« siger han.

Arno Knöpfli kalder det “et princip om at indrette tingene ordentligt.” Og han advarer mod, at IDA følger samme demografiske udvikling som resten af samfundet.

»Om få år vil det være de mange pensionister, der bestemmer over de få erhvervsaktive. Det dur ikke,« siger Knöpfli, der i sin tid var med til at stifte Privatansattes Liste på baggrund af samme mærkesag.

Ulige fordeling

Privatansattes Liste fokuserer, som navnet antyder, på forholdene for de IDA-medlemmer, der er ansat i det private.

»Der er i grove tal 80% privatansatte ingeniører blandt de erhvervsaktive, men det er langt fra 80% af pengene, der går til de privatansatte. Snarere halvdelen,« siger han og medgiver, at de offentligt ansattes overenskomstforhandlinger og kollektive aftaler koster løntimer at forhandle hjem.

»Men det kunne jo også være den anden vej rundt: Det kunne være, at det private arbejdsmarked er så relativt ringe organiseret, fordi vi aldrig har sat penge nok af til det arbejde,« siger Arno Knöpfli.
Han og Privatansattes Liste så gerne, at der blev udviklet flere tilbud til de privatansatte fra IDAs side.

»Det kan ikke laves om fra den ene dag til den anden, men er en prioritering, som skal laves på sigt: De privatansatte skal mærke mere til den fagforeningsmæssige del af IDA,« siger Arno Knöpfli, der ikke ønsker at lave om på de fagtekniske selskaber i foreningen.

Virtuel læring

På ét konkret punkt mener Arno Knöpfli, at IDA kunne gøre en forskel på lidt kortere sigt.

»Arbejdsmarkedet kræver i dag meget mere omstilling og videreuddannelse end tidligere. Det kunne IDA godt skubbe på for at gøre mere tilgængeligt,« siger Arno Knöpfli, der ikke mener, at den almindelige medarbejder som tidligere har mulighed for at rive flere dage eller en uge ud af kalenderen for at blive efteruddannet.

»Den type uddannelse skal gøres tilgængelig virtuelt. Teknologien er der, men vi ved alt for lidt om, hvordan vi gør det relevant didaktisk og pædagogisk. Her er uddannelsessektoren klædt dårligt på. Her kunne IDA virkelig gøre en forskel,« siger han.

Ind i udvalget

Privatansattes liste har en repræsentant i Hovedbestyrelsen og har formandsposten i Ansattes Råd. Blandt de aktuelle politiske diskussioner interesserer listen sig især for det strukturudvalg, som skal nedsættes for at diskutere IDA’s indretning:

»De skal blandt andet se på pensionistmedlemmernes indflydelse på arbejdsmarkedspolitikken. Det er et udvalg, vi har været med til at skubbe på for at få nedsat. Derfor vil vi meget gerne præge selve udvalgsarbejdet også,« siger Arno Knöpfli.