Sponseret indhold

Omfattende renovering af hovedstadens vandværker baner vejen for helt nye metoder

HOFOR udvider sin stab af planlæggere, miljøingeniører og specialister i vandkvalitet. Ud over en omfattende renovering af hovedstadsområdets vandværker arbejder man med implementering af blødgøring og fjernelse af pesticider og miljøfremmende stoffer - begge dele kræver, at der bliver valgt helt nye metoder.

Af TECH RELATIONS for HOFOR
Sonsoles Quinzanos, vandkvalitetsspecialist i HOFOR. Illustration: Jeppe Carlsen

Da hun for snart fem år siden begyndte i HOFORs afdeling for planlægning på vand- og spildevandsområdet var de ca. 60 medarbejdere. Nu er de næsten 90 og leder aktuelt efter endnu flere nye kolleger. Som miljøingeniør i HOFOR er Sonsoles Quinzanos del af en organisation, der søsætter rigtig mange udviklingsprojekter.

Det vel nok største af projekterne er det man internt i virksomheden kalder ”Vandværkernes Storebæltsbro”, den rullende renovering af HOFORs regionale vandværker, der forsyner ca. 1 mio. forbrugere dagligt med drikkevand. Syv nybyggede vandværker til en samlet pris på mellem 4,5 og 5 mia. kr. skal stå klar inden 2030. De afløser en række gamle værker, hvoraf det yngste er fra 1964 og det ældste fra 1908.

Værkerne udstyres samtidig med blødgøringsanlæg, der reducerer vandets hårdhed. Det blødere vand reducerer tilkalkning af vandrør og husholdningsmaskiner, sænker forbruget af sæbe og vaskemiddel og sparer kemikalier til afkalkning.

Vandbehandlingsprocesser og pesticider

Sonsoles arbejder med vandbehandlingsprocesser, og hun er en del af en indsats, der har stor opmærksomhed i den brede offentlighed: fjernelse af pesticider og miljøfremmede stoffer.

Illustration: Jeppe Carlsen

»Jeg er med i HOFORs pesticidprogram. Fra 2018 og frem begyndte vi for alvor at finde rester af sprøjtemidler i vores grundvand. Alle danske vandværker kæmper med det problem for tiden. I vores pesticidprogram afprøver vi forskellige teknologier til fjernelse af pesticider og miljøfremmede stoffer. Det vi lægger vægt på, er at de løsninger vi vælger, er effektive, miljøvenlige og skalerbare. Samtidig prioriterer vi rensemetoder, der fungerer uden tilsætning af kemi, for at undgå biprodukter, som kan påvirke vandkvaliteten negativt.«

Sonsoles arbejder tæt sammen med andre kolleger i HOFORs afdelinger for projekter, drift og vandkvalitet. Det sker f.eks. i et pilotforsøg i Slangerup, hvor man prøver at fjerne metan fra grundvandet. Metanholdigt råvand medfører bakterievækst, og det skaber problemer for det nye pelletblødgøringsanlæg, der skal installeres på Værket ved Slangerup. Derfor prøver man at sænke metan-niveauet så meget som muligt ved vakuumstripning, der trækker opløste gasser ud af vandet ved hjælp af undertryk.

Aktivt kulfiltrering, membraner og oxidering

For at fjerne miljøfremmede stoffer i grundvandet bliver der testet både med aktivt kulfiltrering, membraner og oxidering. Kulfiltrering bliver der netop nu testet for med en ny form for kulfilter.

»For at fjerne pesticider og miljøfremmede stoffer som DMS og PFAS, har vi kørt forsøg med bl.a. traditionel kulfiltrering, omvendt osmose membraner og oxidering med UV-lys. Lige nu arbejder vi med en ny metode til kulfiltrering, der kaldes mikro-GAC. Her er kullet knust ned til en konsistens som fint strandsand. Kullet bliver fluidiseret, dvs. det bevæger sig inde i kolonnen. Det betyder, at der er et større areal med kontakt mellem pesticiderne og kullet, og dermed forventer vi en bedre absorption.«

Ude på værket, inde på kontoret

Ud over ansvaret for teknologitests og udviklingsprojekter til fjernelse af pesticider og miljøfremmede stoffer er Sonsoles også medlem af HOFORs materialeudvalg, der har ansvar for at vælge de mest egnede materialer i kontakt med vandbanen, så der ikke sker afsmitning fra materialer til drikkevandet. For hende er blandingen af praktisk arbejde ude på vandværkerne og kontorarbejdet det perfekte mix.

»Jeg føler mig heldig, fordi jeg får lov til at arbejde med noget, jeg synes er både virkelig spændende og relevant. Desuden er HOFOR en fleksibel arbejdsplads, der giver plads til at man har familie og små børn. Mit job fokuserer meget på udvikling og nye teknologier. Det trives jeg med, og jeg sætter stor pris på, at vi i HOFOR bruger den tid der skal til for at finde de bedste løsninger. Vi går efter kvalitet. Rent drikkevand er den vigtigste ressource vi har, og vi skal passe rigtig godt på den.«

HOFOR har netop nu en række ledige stillinger inden for vandkvalitet, klimatilpasning, spildevand og forsyningssikkerhed.

Læs mere om stillingerne her og udforsk mulighederne hos HOFOR: https://www.hofor.dk/om-hofor/job/ledige-stillinger/