Sponseret indhold

Nye standarder giver dit tv og køleskab længere levetid

Nye standarder for cirkulær økonomi skal gøre det nemmere at reparere eller genanvende elektronikprodukter og forlænge deres levetid. Vil man som virksomhed leve op til fremtidens markeds- og lovkrav, er det godt allerede nu at kende til standarderne.

Af TECH RELATIONS for Dansk Standard
Danfoss har været med til at udvikle de nye standarder for cirkulær økonomi, som ikke kun omfatter forbrugerprodukter, men også eksempelvis frekvensomformere til styring af elektriske motorer (variable speed drives/VSD). Illustration: Birgitt Schlauderer

Som læser kan du måske huske – eller har fået fortalt – hvordan støvsugeren eller fjernsynet holdt meget længere i gamle dage. Det var før, produkterne blev designet til planlagt forældelse, og det blev for dyrt og besværligt at reparere dem. De tider skal vi nu tilbage til ved hjælp af en række nye europæiske standarder for cirkulær økonomi.

Formålet med de nye standarder er at skabe bedre muligheder for længere levetid, reparation, genbrug og genanvendelse af elektronikprodukter i fremtiden. Der udarbejdes i alt otte standarder, hvor fem er under udarbejdelse, og tre er udkommet.

»Kort sagt handler det om at sikre adgang til råmaterialer i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi fremadrettet i højere grad kan genbruge og reparere mest muligt. Det er her, standarder kommer ind i billedet,« siger Jesper Lauridsen, der er seniorkonsulent i Dansk Standard og ansvarlig for det udvalg, der er med til at udarbejde de nye standarder.

Der mangler fælles testmetoder

Ifølge Jesper Lauridsen har der nemlig manglet ensartet terminologi samt metoder til at kontrollere og udføre tests op imod. Og det er nødvendigt, hvis ressourceeffektiviseringen skal øges.

Men standarderne kommer ikke kun til at omfatte forbrugerprodukter som opvaskemaskiner og computere, men også eksempelvis motorstyringer til elevatorer, køleanlæg, pumper og industrianlæg, hvor der er nogle helt andre dynamikker i spil.

Derfor har det været vigtigt for flere danske B2B-virksomheder – eksempelvis Danfoss – at deltage i udviklingen af standarderne og dermed få indflydelse på fremtidens markeds- og lovkrav på området.

Standarderne er udviklet i forlængelse af Ecodesign-direktivet og indeholder konkrete metoder til at måle på produkters ‘cirkularitet’. Standarderne skaber således et grundlag for at kunne leve op til de rammer, loven sætter. Indtil videre dækker standarderne kun energirelaterede produkter, hvor der kan stilles krav til produkternes kvalitet og energieffektivitet – det, vi bl.a. kender fra energimærket på køleskabe osv. – men standarderne er udviklet på en sådan måde, at EU-Kommissionen i fremtiden også kan vælge at bruge dem inden for andre produktområder.

Standarder fremmer produktudvikling

De nye standarder kan hjælpe med at stille krav til holdbarhed af produkter samt test- og prøvningsmetoder ved genbrug, genfremstilling og genanvendelse. Hvis man f.eks. udnytter plasten fra et udtjent produkt, kan den måske indgå som råmateriale i en anden type produkt, som så stadig overholder kvalitetskravene. Eller hvis man skifter dele ud på en gammel type vaskemaskine, kan den sælges igen med garanti.

»Det handler meget om materialeeffektivitet. Hvad skal genanvendte produkter og materialer leve op til, og hvordan kan man teste kvaliteten og sikkerheden?« siger Jesper Lauridsen.

Sporbarhed er også et væsentligt element i de nye standarder. Hvis produkterne en dag skal kunne genbruges i en anden sammenhæng, så er det vigtigt, at vi i højere grad end i dag ved præcist, hvad produkterne indeholder. Så man f.eks. ikke genanvender plast fra computere med brommerede flammehæmmere til legetøj.

Samtidigt er standarderne med til at skabe nye markeder for genanvendte ressourcer.

»Risikoen ved genbrug og genanvendelse er, at det kan være svært at afsætte produktet, fordi markedet ikke føler sig trygt ved f.eks. holdbarheden eller sikkerheden. Fælles krav og testmetoder kan være med til at fjerne usikkerheden og åbne markedet,« siger Jesper Lauridsen.

Men de nye standarder kan, hvis man spørger Danfoss, som har været med til at udvikle dem, også bruges til at udvikle og skabe helt ny teknologi.

»I Danfoss Drives har vi startet et projekt, der skal sætte retningen for vores arbejde med cirkulær økonomi fremadrettet. Hvor gør vi det godt i dag, og hvor kan vi blive bedre? Her bliver standarderne relevante – dels som praktiske redskaber til produktudvikling og dels som et middel til at leve op til lovgivningen og vores kunders forventninger,« siger Jesper Jerlang, der er Standardization Manager i Danfoss Drives A/S.

Eksempelvis kan standarderne hjælpe Danfoss med at sikre et optimalt design fremadrettet. Det kan f.eks. være i forhold til, hvordan produktet skal samles, eller hvilken type skruer eller coating der er hensigtsmæssig, så det nemt kan skilles ad igen med almindeligt værktøj med henblik på reparation eller genanvendelse.

På forkant med lovgivningen

Både Danfoss Drives og Danfoss Corporate har deltaget i arbejdet med at lave de nye europæiske standarder, så de har kigget på det med flere øjne og forskellige indgangsvinkler. Den bagvedliggende årsag er, at Danfoss har et overordnet fokus på bæredygtighed. Derfor er det relevant for virksomheden også at se på produkters materialeeffektivitet.

Samtidig er standarderne en mulighed for at få et fingerpeg om, hvad der bliver kommende lovgivningskrav på området. Derfor er det vigtigt for Danfoss at have et godt indblik i indholdet i standarderne, som giver et kig ind i EU-Kommissionens maskinrum:

»Vi har store kunder, der også begynder at arbejde med det her – og samtidig ved vi, at standarderne skal understøtte kommende europæisk lovgivning. Ved at sidde med om bordet, når standarderne bliver til, er vi både på forkant med lovgivningen og fremtidige kundekrav. Så der er mange gode grunde til at gå ind i standardisering for cirkulær økonomi,« siger Jesper Jerlang

Vigtigt med fokus på B2B

En anden årsag til, at det har været vigtigt for Danfoss at få indflydelse på standarderne, er, at man fra EU-Kommissionens side har haft stort fokus på forbrugerprodukter. Risikoen ved ikke at deltage i arbejdet havde derfor været et manglende fokus på forskellene mellem forbruger- og B2B-produkter i standardiseringsarbejdet.

»Der er nogle andre dynamikker for forbrugerprodukter end for B2B-produkter. Man kan sige, at der er tale om to forskellige typer økosystemer. Derfor har det været meget vigtigt for os at sætte vores fingeraftryk på standarderne,« siger Jesper Jerlang.

Standarderne for cirkulær økonomi skal sikre et metodisk grundlag og skabe grobund for fremtidens marked for genanvendelse, reparation, genbrug og forlænget levetid for elektronikprodukter Illustration: Dansk Standard

Et konkret eksempel er krav til, hvor nemt det skal være at reparere produkter. Vi ved godt som forbrugere, at det kan være svært at få repareret vores elektronikprodukter. Det er ofte både nemmere og billigere at købe nyt. Derfor giver det rigtig god mening for forbrugerprodukter at opstille nogle krav, der skal gøre det lettere at reparere dem. Men det er noget helt andet i en branche som Danfoss’, hvor der allerede er et etableret system for reparation og vedligeholdelse.

»Reparation er en eksisterende serviceydelse, som vi allerede skruer op for, fordi der er et marked for det. Det er nogle andre steder, skoen kan trykke for virksomheder som os. Derfor er det vigtigt, at standarderne kan afspejle forskellene på forskellige produktområder,« mener Jesper Jerlang og uddyber:

»Hvor er det, at vi som branche kan flytte os? Det er dér, standarderne og lovgivningen er væsentlig. Det skal gøre en positiv forskel og ikke komplicere tingene.«

Samtidig mener Jesper Jerlang, at der er nogle konflikter, man er nødt til at forholde sig til. Det gælder blandt andet muligheden for at kunne genanvende materiale. Her er stor forskel på, hvornår det giver mening, afhængig af hvilke produkter der er tale om. På samme måde kan der også være interessekonflikter og direkte modstridende ønsker i spil.

»På den ene side vil man gerne sikre længere levetid for produkter. Men det kan på den anden side betyde, at det bliver sværere at skille dem ad og genanvende dem, fordi man er nødt til at anvende en særlig holdbar samlingsteknik eller coating, der gør produkterne mere robuste. Det er man nødt til at forholde sig til i standarderne,« siger Jesper Jerlang.

Flere standarder på vej

Arbejdet slutter ikke med de nye standarder. De er nemlig horisontale og skal bruges som ramme for mere produktspecifikke standarder, hvor man kan blive endnu mere konkret i forhold til metoder og målinger. Og såvel Danfoss som Dansk Standard har da også en klar forventning om, at der vil komme sådanne produktspecifikke standarder inden for mange områder.

Alle med interesse for og viden om cirkulær økonomi kan være med til at forme fremtidens standarder på området, der spænder bredt lige fra plast og byggeri til helt overordnede standarder samt et egentligt ledelsessystem for cirkulær økonomi.

Læs mere om standarderne for cirkulær økonomi