Sponseret indhold

Ny masteruddannelse i cybersikkerhed analyserer fejl fra Pearl Harbour til dronekrig

Cybersikkerhed breder sig fra it-afdelingerne til direktionsgangene og videre til resten af samfundet. Syddansk Universitet og Forsvarsakademiet etablerer nu en masteruddannelse, der tilbyder bl.a. it-professionelle et bredt samfundsfagligt fundament for forståelsen af cyber- og efterretnings-problematikker.

Af TECH RELATIONS for SDU
Uddannelsen udbydes i samarbejde mellem Forsvarsakademiet og Syddansk Universitet. Undervisningen foregår hovedsageligt online samt på Forsvarsakademiet i København. Uddannelsen starter til september. Illustration: SDU

Masteruddannelsen i Intelligence og Cyber Studier (MICS) henvender sig bl.a. til folk med en teknisk baggrund, som har behov for at få et bredere kendskab til de samfundsmæssige, juridiske og etiske problematikker, der knytter sig til cyber og intelligence.

»Vi vil gerne klæde vores studerende bedre på til at kunne fungere i krydsfeltet mellem det tekniske og det samfundsmæssige,« forklarer Trine Flockhart, professor og leder af Center of War Studies på SDU.

»Vi vil give dem en bred forståelse for, hvordan organisationer og virksomheder påvirkes af store forandringer både på det globale plan og i forbindelse med mere hjemlige, politiske tiltag på området, f.eks. Danmarks Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed. Helt konkret handler det om, hvad den tiltagende digitalisering og den enorme stigning i informationsmængden bringer af politiske, etiske og juridiske udfordringer.«

På forkant med fremtiden

Ifølge Trine Flockhart, professor og leder af Center of War Studies på SDU, forandrer verden sig stadig hurtigere: Mere kompleksitet, mere digitalisering, mere forbundethed på kryds og tværs af kloden. Illustration: SDU

Ifølge Trine Flockhart forandrer verden sig stadigt hurtigere: Mere kompleksitet, mere digitalisering, mere forbundethed på kryds og tværs af kloden. De politiske systemer og magtbalancer forandres og det bliver i stigende grad vigtigere at kunne kigge ind i fremtiden for at være rustet til nye udfordringer og muligheder.

»Netop det at kunne forberede sig på, hvad der måtte ligge forude er et af uddannelsens fokusområder. I et foranderligt miljø er strategisk planlægning og viden om fremtiden et vigtigt aktiv. Selvom man naturligvis ikke kan forudsige fremtiden, findes der metoder som er betydeligt mere seriøse og troværdige end spåkonens glaskugle. Shell har f.eks brugt ”scenario” og ”foresight” analysemetoder siden 1970’erne. Metoden bruges også af bl.a. CIA, NATO og EU til at identificere trends og underliggende spændinger, der kunne blive til forandringstendenser.«

EU’s langsigtede planlægning

EU udgav for nogle måneder siden en stor rapport om, hvordan hele EU's strategiske planlægning fremover vil være fokuseret på Foresight Analysis. Metoden forsøger ikke at forudsige fremtiden, men arbejder snarere med at opstille scenarier for flere alternative ”fremtider”. Målet er at være bedre forberedt på fremtidens udfordringer og muligheder, for bedre at kunne påvirke og forme dem.

"Uddannelsen tager udgangspunkt i de studerendes egen faglige ekspertise og erfaring”, forklarer Jens Ringsmose, dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU. Illustration: SDU

Scenarier og risikoanalyser

De studerende på uddannelsen vil komme til at arbejde med scenarier og risikoanalyser, og de vil blive introduceret til metoder og analyserammer, der vil være anvendelige i deres eget professionelle miljø.

Jens Ringsmose, dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU, uddyber:

»Når man tager denne uddannelse, får man en række specifikke og konkrete kompetencer. Vi kommer f.eks. til at arbejde med begreber som resiliens som en kapacitet til at kunne tilpasse sig og reducere sårbarheder, så organisationen kan være ”kampklar”, selvom slagmarken har forandret sig. Vores sigte er, at der tages udgangspunkt i de studerendes egen faglige ekspertise og erfaring. Gennem en række specialdesignede fag opbygger de en forståelse for egen praksis i en større kontekst. På den måde tror vi, at man bliver bedre til at løse de udfordringer, der måtte komme.«

Workshops i foresight analysis og cyber-scenarier

MICS-uddannelsen forener det praksisnære med det teoretiske. Uddannelsen indeholder kurser i cyber- og informationssikkerhed, international lov og cyberkrig. Desuden tilbydes kurser med et historisk og institutionelt fokus, der stiller skarpt på hvordan manglende efterretninger, fejlbedømmelser eller mangelfulde institutionelle tiltag og kapaciteter har haft voldsomme konsekvenser.

Et af disse kurser er ”Intelligence Failures: From Pearl Harbour to Drone Warfare”. Kurset analyserer en række højt profilerede ”efterretnings-fejl” for at forstå, hvad der gik galt og hvad der kan forbedres i den nuværende efterretningsproces.

Uddannelsen indeholder desuden to praktisk anlagte workshops. Den første fokuserer på foresight analysis og træner deltagerne i at identificere megatrends og disruption, og i hvordan man opbygger fremtidsscenarier.

Den anden workshop fokuserer på simulering inden for et specifikt cyber-scenarie. Her bruges intelligence metoder, der fokuserer på udfordringerne forbundet med at drage konklusioner fra kollektiv informationsindhentning.

Stort behov for eksperter

»Uddannelsen var oprindelig tiltænkt forsvarets og efterretningstjenesternes myndigheder,« fortæller Trine Flockhart.

»Men vi fandt hurtigt ud af, at der også er behov for den ekspertise, uddannelsen giver, i private virksomheder og offentlige institutioner, f.eks. forsyningsmyndigheder og hospitalsvæsenet. Desuden håber vi at kunne udbyde uddannelsen på engelsk, fordi der er mange ikke-dansksprogede medarbejdere i cyber-domænet.«

»Det siger noget om, hvor stort behov vi har for eksperter på området. Vi har både brug for tekniske specialister og for folk, der kan bygge bro mellem teknikken og alt det ikke-tekniske, som præger cyber-domænet. Netop det vil vi gerne bidrage til med MICS-uddannelsen.«

Læs mere om masteruddannelsen her