Sponseret indhold

Ny dagslysstandard: Hvordan måler man lige, om der er mindst 300 lux i halvdelen af rummet i halvdelen af dagslystimerne?

En ny europæisk dagslysstandard har ændret kravene til dagslysindtag i bygninger. To eksperter giver gode råd om, hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder med standarden.

Af TECH RELATIONS for VELUX Commercial
Illustration: Adam Mørk, VELUX

I begyndelsen af 2019 fik vi en ny europæisk dagslysstandard for rum og bygninger kaldet EN 17037, og dele af den har sneget sig ind i bygningsreglementet.

Men hvad er det nu lige, den nye standard indebærer? Og hvordan lever man op til den? Det er nogle af de spørgsmål, dagslysanalytikerne hos VELUX Commercial ofte får stillet af arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører. Ingeniør Lea Kirstein og arkitekt, ph.d. Artur Slupinski fra VELUX Commercial giver her et indblik i, hvordan man håndterer den nye standard.

Nye krav til dagslys

Den europæiske standard giver fælles kriterier for dagslysniveauet i bygninger og rum. For at et rum lever op til standarden, skal der være en indendørs belysningsstyrke på mindst 300 lux i halvdelen af rummet i halvdelen af dagslystimerne. Det kriterium har også fundet vej til bygningsreglementet BR18.

Det er nyt i forhold til tidligere, hvor man i Danmark blot skulle dokumentere en gennemsnitlig dagslysfaktor på to procent. Luxmålet sikrer en absolut dagslysmængde i modsætning til dagslysfaktoren, som er en relativ dagslysmængde ift. udendørs dagslysmængde. ‘Halvdelen af rummet’ (median) sikrer også en jævn fordeling af dagslys i rummet ift. tidligere gennemsnitsmål.

Arkitekt, ph.d. Artur Slupinski (t.v.) og Ingeniør Lea Kirstein (t.h.) fra VELUX Commercial giver et indblik i, hvordan man håndterer den nye dagslysstandard. Illustration: VELUX

»Da standarden blev udgivet, kløede folk sig i håret, for hvordan måler man lige, om der er mindst 300 lux i halvdelen af rummet i halvdelen af dagslystimerne? Statens Byggeforskningsinstitut har heldigvis regnet på det og oversat luxmålet til en dagslysfaktormedian på 2,1,« forklarer Artur Slupinski.

Med andre ord skal mindst halvdelen af målepunkterne i rummet have en dagslysfaktor på 2,1.

Standarden tager højde for bygningens placering

Hvis du arbejder på et projekt uden for Danmark, er det imidlertid ikke sikkert, at du kan støtte dig til dagslysfaktormedianen på 2,1. Standarden tager nemlig som noget nyt højde for bygningens geografiske placering.

Det skyldes, at luxniveauet ikke er det samme overalt i Europa. Tommelfingerreglen er, at en overskyet himmel giver en belysningsstyrke på 10.000 lux, men i Sydeuropa er tallet højere end i Nordeuropa. Derfor kan man i en bygning i Spanien nøjes med en lavere dagslysfaktormedian end i en bygning i Danmark.

Uanset om du arbejder i udlandet eller i Danmark, er det altid en god idé at tage højde for dagslysindtaget tidligt i projektet.

»Det er en god idé at tænke dagslys ind i starten, da klimaskærmen er svær at lave om, når den først er etableret. Overvej, hvilken type vinduer du vil benytte, hvor de skal placeres, og om bygningen kan udformes på en måde, som forbedrer lysindtaget, samtidig med at krav til energirammen, herunder bl.a. ventilationsbehovet, tilgodeses,« siger Lea Kirstein.

Lys fra oven

Med den nye standard er det som nævnt ikke længere nok med en gennemsnitsberegning af dagslysfaktoren, og kravene til en mere jævn belysning betyder ifølge Artur Slupinski, at man bør satse på ovenlysvinduer.

»Ifølge Den Europæiske Dagslyskommission (CiE) kommer der ved overskyet himmel tre gange så meget dagslys fra oven som fra siden. Derfor kan man med ovenlysvinduer få den samme mængde lys med færre vinduer,« siger han og påpeger, at facadevinduer i højere grad skal opfylde et andet af dagslysstandardens kriterier, nemlig at der skal være udsigt til landskab.

Reducer risikoen for blænding

Vil man leve op til standarden, er det heller ikke nok at plastre bygningen til med vinduer. Man skal nemlig også tage højde for blænding.

»Hvis man vil undgå blænding, bør man være opmærksom på, hvordan dagslyset guides igennem klimaskærmen, herunder vinduernes placering, tagets hældning ift. breddegrader, muligheder for solafskærmning osv. Ellers risikerer man at skabe rum med masser af lys, men også masser af kontrast, hvilket kan være generende i arbejdssituationer,« siger Artur Slupinski.