Nyt om navne

Meik Schlechtingen

Meik Schlechtingen afholder 20. juni 2013 ph.d.-forsvar med titlen:
A Global Condition Monitoring System for Wind Turbines.
Forelæsningen finder sted på DTU, bygning 306, auditorium 38

20. jun 2013 Ph.d.-forelæsning

Christian Udklit Svendsen

Diplomingeniør Christian Udklit Svendsen, 25 år, er ansat hos NIRAS på hovedkontoret i Allerød, hvor han i afdelingen for Broer og Konstruktioner skal arbejde med at dimensionere og beregne broer og andre anlægskonstruktioner som Odense Stibro og Damhusledningen i København. Christian Udklit Svendsen er nyuddannet ingeniør fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

20. jun 2013 Jobskifte

Casper Frydendal Nørgaard

Ph.d.-studerende Casper Frydendal Nørgaard fra Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi på Syddansk Universitet forsvarer sin ph.d.-afhandling: Reinforcement of Polymer Electrolyte Membranes with Tin Dioxide Particles den 25. juni klokken 9 på Det Tekniske Fakultet. I sin ph.d. vil Casper Frydendal Nørgaard forsøge at forbedre brændselcellers effektivitet.

19. jun 2013 Ph.d.-forelæsning

Jonas Ahmt

Netcompany A/S har ansat Jonas Ahmt som Consultant. Jonas skal varetage opgaver inden for design, udvikling og test i Netcompanys CRM-afdeling. Jonas er uddannet civilingeniør og har gennem de sidste 2, 5 år arbejdet inden for it som softwareudvikler.

17. jun 2013 Jobskifte

Christian E. M. Plum

Christian E. M. Plum forsvarer sin ph.d.-afhandling med titlen "Optimization of Container Line Networks with Flexible Demands", mandag d. 17. juni 2013 kl. 13.00. Forsvaret finder sted på DTU, bygning 101, lokale S10

17. jun 2013 Ph.d.-forelæsning

Bo Reinsborg

Bo Reinsborg, 42 år, ingeniør, EBA, IPMA C, er ny forretningschef i Vectura Danmark. Han har ansvaret for Vecturas kommercielle udvikling og for de danske rådgivningsopgaver inden for infrastrukturprojekter på bane og vej herunder Vecturas samarbejde med andre rådgivere og konsortiesamarbejder.
Bo Reinsborg er godt rustet til at løse disse opgaver. Han har arbejdet med projektledelse både i Danmark og i udlandet og kommer fra en stilling som sektionschef i Banedanmark med ansvar alle deres trafikinformationsprojekter.

14. jun 2013 Jobskifte

Rikke Tjørnhøj Rosenkrantz

Den 13. juni 2013 kl. 13.00 i byg 113/011 på DTU holder Rikke T. Rosenkrantz ph.d.-forelæsning over emnet "Influence of test conditions and exposure duration on the result of ecotoxicological tests". Forskningen er udført ved DTU Miljø med professor Anders Baun som vejleder.

13. jun 2013 Ph.d.-forelæsning

Louise Nørgaard

Louise Nørgaard er ny civilingeniør i Orbicon, Aarhus. Louise er uddannet inden for Arkitektur & Design (Urban Design) på Aalborg Universitet, og skal hos Orbicons afdeling for Forsynings- og Anlægsteknik arbejde med grafik, skitsering, visualisering og borgerinddragelse i relation til mange af de klimatilpasningsprojekter, som Orbicon løser sammen med kommuner og forsyninger.

7. jun 2013 Jobskifte

Lars Baltzer Overgaard

Lars Baltzer Overgaard (45) er ny kemiingeniør i Orbicon, Aarhus. Lars skal hos Orbicon i Forurenet Jord & Grundvand bl.a. arbejde med risikovurderinger, oprensning og forureningsundersøgelser af jord og grundvand. Lars har tidligere været ansat i DGE Miljø- og ingeniørfirma A/S og Krüger A/S, og hans specielle fokusområder er sporgasundersøgelser og indeklima. Lars er uddannet kemiingeniør fra AUC-Esbjerg, og har også uddannelsen som Miljøtekniker og Laborant fra Frederikshavn Tekniske Skole.

7. jun 2013 Jobskifte

Jesper Schjællerup

Jesper Schjællerup (41) er ny konstruktionsingeniør i Orbicon, Aarhus og Vejle. Jesper skal hos Orbicon i Byggeri arbejde med rådgivning vedrørende konstruktioner. Jesper har tidligere arbejdet i JPH Rådgivning A/S og DRIAS Rådgivende Ingeniører, hvor han har arbejdet med beregning af bygningskonstruktioner, fagtilsyn og samarbejdet med entreprenører og arkitekter. Jesper er uddannet diplomingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus, og har deltaget i flere projekter som f.eks. Idrætscenter Vendsyssel, Ny administrationsbygning for Statsfængslet i Nr.

7. jun 2013 Jobskifte