Nyt om navne

Gregers Bendtsen

Gregers Bendtsen (41) skal som ny projektingeniør hos Orbicon i Installation & Renovering arbejde med nybyggeri- og renoveringssager bl.a. plejehjem, bolig- og børnehaveprojekter. Gregers er uddannet el-installatør fra TEC og har tidligere været ansat i Alectia A/S, Dines Jørgensen og været selvstændig. Han har før deltaget i projekter omkring Sankt Petri Passage og SDC, og har gennem sine tidligere job opnået erfaring med nybyg og renovering.

28. jun 2013 Jobskifte

Morten Rasmussen

Direktør Morten Rasmussen, Scankab Cables A/S, fylder 50 år den 27. juni 2013. Han startede karrieren som elektriker og drev el-firmaet AM Electric i perioden 1997-1999, som han frasolgte for at fokusere og hellige sig salget af elektriske kabler til det professionelle kabelmarked.

27. jun 2013 Rund dag

Mikkel Koefoed Jakobsen

Mikkel Koefoed Jakobsen afholder den 26. juni ph.d.-forelæsninge med titlen: 'Formal methods for design and simulation of embedded systems'. Forelæsningen foregår på DTU.

26. jun 2013 Ph.d.-forelæsning

Per Bastholm Mathiasen

MOE har ansat Per Bastholm Mathiasen som projektchef til Vej & Trafik på kontoret i København. Per er uddannet civilingeniør og har 23 års erfaring som projektleder og specialist på en lang række nationale og internationale projekter. Per har senest været udstationeret i Verdensbanken i Washington som projektleder for ”The Sub-Saharan Africa Transport Policy Program”.

26. jun 2013 Jobskifte

Carsten Friis Clemmensen

MOE har ansat Carsten Friis Clemmensen som projektchef til Geoteknik på kontoret i København. Carsten er uddannet teknikumingeniør og har 32 års erfaring. De seneste 7 år har Carsten været projektleder for ledningsomlægninger forud for anlæg af København-Ringsted-banen og Københavns Metro Cityring.

26. jun 2013 Jobskifte

Jonas M. Torry-Smith

Jonas M. Torry-Smith forsvarer sin ph.d.-afhandling om tværfaglig produktudvikling med titlen "Designing mechatronic products - Achieving integration by means of modelling dependencies" 26. juni på DTU kl. 10.00 (bygn. 421/071)

26. jun 2013 Ph.d.-forelæsning

Mirolyuba Ilieva

Mirolyuba Ilieva will defend her PhD thesis on 26th of June at 13:00 in build. 341, aud. 22 (DTU Lyngby).
Title: Molecular beacon nanosensors for live cell detection and tracking differentiation and reprogramming

Supervisor: Associate Professor Martin Dufva

26. jun 2013 Ph.d.-forelæsning

Zia Wang Bjerg

Zia Wang Bjerg er pr. 23. maj 2013 ansat som ingeniør i Water i Grontmij. Zia er 25 år, uddannet diplomingeniør med en overbygning i forretningsudvikling, og skal hos Grontmij primært arbejde med projekter inden for afløbsområdet, herunder spildevandsplanlægning, fornyelsesplaner, bassindimensionering samt hydrauliske beregninger i Mike Urban.

24. jun 2013 Jobskifte

Vice President for Broer - Skandinavien i COWI, Jens Sandager Jensen, har 25-års jubilæum

Efter 7 år hos Christiani & Nielsen med projektering af havne- og tunnelkonstruktioner kom Jens Sandager til COWI i 1988, hvor hans første opgave var at indgå i projekteringsgruppen for Øst-tunnelen under Storebælt. Senere fulgte projektledelse af drift- og vedligeholdelsesaktiviteter bl.a. på Øst-tunnellen og Vestbroen samt på landanlæggene til Øresundsforbindelsen og Københavns Metro.

21. jun 2013 Jubilæum

Edita Basova

Edita Basova er ansat som marketingmedarbejder i Hans Tørsleff Management Systems, København. Edita skal bl.a. arbejde med digital markedsføring,PR-, grafisk design og teksopgaver. Edita er 23 år og har Bsc. i Europæiske Studier fra SDU.

21. jun 2013 Jobskifte