Nyt om navne

Kristine Stove Boesgaard

PhD- studerende Kristine Stove Boesgaard ved DTU Kemiteknik forsvarer sin afhandling "Long-term ecophysiological responses to climate change". på DTU campus Risø, byg 112, HH Koch aud. Torsdag den 22. august kl 12:30

22. aug 2013 Ph.d.-forelæsning

Carsten Heine Lund

Ingeniør Carsten Heine Lund, 43 år, er ansat som forretningschef i NIRAS. Den nye forretningschef kommer fra en stilling som projektchef i Vejdirektoratet, hvor han har været i 10 år og været ansvarlig for de store anlægsprojekter i Østdanmark som udbygning af Holbæk- og Køge Bugt Motorvejen. Han har også omfattende erfaring fra udlandet som projektleder for Carl bro i England og broingeniør for Krebs und Kiefer i Tyskland.

22. aug 2013 Jobskifte

Pelle Jørgensen

Ph.d.-studerende Pelle Jørgensen fra DTU Management Engineering forsvarer sin ph.d.-afhandling "Technology in Health Care Logistics" d. 22. august 2013, kl. 13.00 på DTU, bygning 101, mødelokale 2.

22. aug 2013 Ph.d.-forelæsning

Line Kai-Sørensen Brogaard

Den 21. august 2013 kl. 13.00 i byg 113 aud 011 på DTU holder Line Kai-Sørensen Brogaard ph.d.-forelæsning over emnet "Life cycle assessment of waste management systems: Assessing technical externalities". Forskningen er udført ved DTU Miljø med professor Thomas H. Christensen som vejleder.

21. aug 2013 Ph.d.-forelæsning

Sebastian Løck

Sebastian Løck er ansat som seniorkonsulent i Dansk Standard, Consulting, der bl.a. rådgiver virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder i at anvende standarder og standardiserede processer strategisk til at optimere og udvikle deres forretning. Her skal han primært varetage konsulent- og rådgivningsopgaver på byggeområdet inden for bl.a. energi og indeklima.

21. aug 2013 Jobskifte

Julie Clavreul

Den 20. august 2013 kl. 13.00 i byg 113 aud 011 på DTU holder Julie Clavreul ph.d.-forelæsning over emnet "LCA of waste management systems: Development of tools for modelling and uncertainty analysis". Forskningen er udført ved DTU Miljø med Thomas H. Christensen som hovedvejleder.

20. aug 2013 Ph.d.-forelæsning

Michael Elgaard

Ingeniør Michael Elgaard, 46 år, er tiltrådt som teamchef i NIRAS for IT Drift- og Support-funktionen. Michael Elgaard har lang erfaring med at arbejde med it dels som it-chef for interne afdelinger, dels som chef for IT-konsulentvirksomheder. Seneste kommer Elgaard fra en stilling i virksomheden IT-afdelingen A/S og er ud over ingeniør, uddannet radiomekaniker og certificeret i Microsoft. I NIRAS skal Michael Elgaard være med til at sikre det høje niveau af IT-services, herunder sikkerhed og stabilitet i firmaets centrale it-systemer.

20. aug 2013 Jobskifte

Peter Prangsgaard Andersen

Produktionsteknolog Peter Prangsgaard Andersen er ansat hos Process Engineering, Aalborg, som 3D-designer. Peter har en håndværksmæssig baggrund som maskinarbejder, og har tidligere været ansat hos Aalborg Industries A/S og senest arbejdet 2 år i Norge som designer.
Peter har også erfaring i CE-mærkning og ATEX.

19. aug 2013 Jobskifte

Kristian Ejlebjærg Jensen

Kristian Ejlebjærg Jensen will defend his PhD thesis on 16th of August at 13:00 in build. 341, aud. 23 (DTU Lyngby). Title: Structural Optimization of non-Newtonian Microfluidics. Supervisor: Associate Professor Fridolin Okkels

16. aug 2013 Ph.d.-forelæsning

Jørgen Buch Andersen

Det var med stor sorg, at vi i Dansk Byggeri modtog meddelelsen om Jørn Buch Andersens alt for tidlige død den 14. august 2013. Vi vidste godt, at Jørn var alvorligt syg. Alligevel kom den triste meddelelse som et chok.

Som daværende formand for Byggeriets Arbejdsgivere var Jørn en af arkitekterne bag dannelsen af Dansk Byggeri pr. 1. januar 2003, og han havde en meget stor andel i, at Dansk Byggeri kom godt fra start som bygge- og anlægsbranchens hovedorganisation.

16. aug 2013 Mindeord