Nyt om navne

Johnny Roager

Johnny Roager, 49 år, er d. 12. august 2013 tiltrådt som salgschef hos Betech Seals A/S.

Johnny er oprindelig uddannet som elektronik-mekaniker. De sidste 26 år har Johnny imidlertid beskæftiget sig med salg og salgsledelse inden for business-to-business-handel, senest som International Sales Manager for PC-Schematic A/S.

Johnny skal fremover stå i spidsen for Betech Seals’ salgsafdeling og bidrage til udviklingen af virksomheden i en mere innovativ retning.

27. aug 2013 Jobskifte

Sten Høyer

Sten Høyer er ansat som projektchef i Barslund A/S pr. 2. juli 2013. Sten er uddannet akademiingeniør og kommer fra en stilling som projektchef i MT Højgaard A/S.

27. aug 2013 Jobskifte

Christina Søgaard Hansen

Christina Søgaard Hansen er ansat som projektleder i Barslund A/S pr. 14. august 2013. Christina er nyuddannet bygningskonstruktør.

27. aug 2013 Jobskifte

Susie Nielsen

Susie Nielsen, Horsens, fylder 50 år torsdag den 29. august. Hun blev i 2005 ansat som bogholder i den landsdækkende entreprenørvirksomhed Dansk Boligbyg a/s, og blev for to år siden udnævnt til administrationschef. I det daglige er Susie Nielsen også ansvarlig for administration og økonomi i flere søsterselskaber; bl.a. entreprenørvirksomhederne BASE Erhverv as og BASE Erhverv Øst as.
Siden uddannelsen i 1986 har hun arbejdet som salgsassistent, bogholder og økonomichef i flere virksomheder inden for byggeri, transport og møbelbranchen.

26. aug 2013 Rund dag

Li Peng

Li Peng, er tiltrådt en stilling som Ekspertisechef i NIRAS og skal varetager videreudvikling af CAD-systemer i afdelinger for Jernbane, Veje og Broer. Li Peng kommer fra en stilling som teknisk konsulent i Liprex.

24. aug 2013 Jobskifte

Emil Schjøtt Hansen

Emil Schjøtt Hansen er pr. 1. juni 2013 ansat som konsulent i Industry i Grontmij. Emil er 24 år, uddannet energiteknolog, og skal hos Grontmij arbejde med energirådgivning, herunder energikortlægning og -optimering samt beregning af energibesparelser i industrielle processer.

23. aug 2013 Jobskifte

Josefine Carlsgart

Josefine Carlsgart er pr. 1. maj 2013 ansat som konsulent i Industry i Grontmij. Josefine er 38 år, uddannet M.Sc. i biokemi og parasitologi, og skal hos Grontmij arbejde med projekter relateret til kemisk og biologisk sikkerhed i produktion og forsyning, herunder blandt andet udarbejde risikovurderinger og rådgive om ATEX-direktivet.
Josefine kommer fra en stilling som projektassistent hos Rambøll, hvor hun primært arbejdede med risiko og sikkerhed inden for det kemiske og tekniske område i offshore- og transportindustrien.

23. aug 2013 Jobskifte

Lene Andersen

Lene Andersen er pr. 12. august 2013 ansat som seniorprojektleder i Natur & Plan i Grontmij. Lene er 51 år og uddannet Cand. agro. Lene skal hos Grontmij primært arbejde med VVM-projektledelse af større industrianlæg, herunder kontakt til myndigheder, samt udarbejde VVM-redegørelser og miljøgodkendelser.

23. aug 2013 Jobskifte

Trine Hansen

DTU Fødevareinstituttet inviterer til Trine Hansens ph.d.-forsvar om en ny metode til at karakterisere og påvise fødevareoverførte sygdomsfremkaldende bakterier i vand-, foder- og fødevareprøver. Forsvaret foregår den 23. august 2013 kl. 13.00.

Fødevareoverførte infektioner er et stigende problem for folkesundheden. Metoder til karakterisering og påvisning af fødevareoverførte sygdomsfremkaldende bakterier er derfor af yderste vigtighed for at forbedre fødevaresikkerheden.

23. aug 2013 Ph.d.-forelæsning

Carsten Meilbøg

Carsten Meilbøg er pr. 1. april 2013 ansat som projektleder i Industry i Grontmij. Carsten er 41 år, uddannet maskinmester, og skal hos Grontmij arbejde med energirådgivning til procesindustrien, forsyningsselskaber og kommuner inden for blandt andet ventilations-, køle- og varmeanlæg samt vand- og spildevandsbehandling.
Carsten kommer fra en stilling som Area Manager hos Nalco, hvor han arbejdede med ledelse samt salg inden for vandbehandling.

23. aug 2013 Jobskifte