Nyt om navne

Per Bastholm Mathiasen

MOE har ansat Per Bastholm Mathiasen som projektchef til Vej & Trafik på kontoret i København. Per er uddannet civilingeniør og har 23 års erfaring som projektleder og specialist på en lang række nationale og internationale projekter. Per har senest været udstationeret i Verdensbanken i Washington som projektleder for ”The Sub-Saharan Africa Transport Policy Program”.

26. jun 2013 Jobskifte

Carsten Friis Clemmensen

MOE har ansat Carsten Friis Clemmensen som projektchef til Geoteknik på kontoret i København. Carsten er uddannet teknikumingeniør og har 32 års erfaring. De seneste 7 år har Carsten været projektleder for ledningsomlægninger forud for anlæg af København-Ringsted-banen og Københavns Metro Cityring.

26. jun 2013 Jobskifte

Jonas M. Torry-Smith

Jonas M. Torry-Smith forsvarer sin ph.d.-afhandling om tværfaglig produktudvikling med titlen "Designing mechatronic products - Achieving integration by means of modelling dependencies" 26. juni på DTU kl. 10.00 (bygn. 421/071)

26. jun 2013 Ph.d.-forelæsning

Mirolyuba Ilieva

Mirolyuba Ilieva will defend her PhD thesis on 26th of June at 13:00 in build. 341, aud. 22 (DTU Lyngby).
Title: Molecular beacon nanosensors for live cell detection and tracking differentiation and reprogramming

Supervisor: Associate Professor Martin Dufva

26. jun 2013 Ph.d.-forelæsning

Zia Wang Bjerg

Zia Wang Bjerg er pr. 23. maj 2013 ansat som ingeniør i Water i Grontmij. Zia er 25 år, uddannet diplomingeniør med en overbygning i forretningsudvikling, og skal hos Grontmij primært arbejde med projekter inden for afløbsområdet, herunder spildevandsplanlægning, fornyelsesplaner, bassindimensionering samt hydrauliske beregninger i Mike Urban.

24. jun 2013 Jobskifte

Vice President for Broer - Skandinavien i COWI, Jens Sandager Jensen, har 25-års jubilæum

Efter 7 år hos Christiani & Nielsen med projektering af havne- og tunnelkonstruktioner kom Jens Sandager til COWI i 1988, hvor hans første opgave var at indgå i projekteringsgruppen for Øst-tunnelen under Storebælt. Senere fulgte projektledelse af drift- og vedligeholdelsesaktiviteter bl.a. på Øst-tunnellen og Vestbroen samt på landanlæggene til Øresundsforbindelsen og Københavns Metro.

21. jun 2013 Jubilæum

Edita Basova

Edita Basova er ansat som marketingmedarbejder i Hans Tørsleff Management Systems, København. Edita skal bl.a. arbejde med digital markedsføring,PR-, grafisk design og teksopgaver. Edita er 23 år og har Bsc. i Europæiske Studier fra SDU.

21. jun 2013 Jobskifte

Meik Schlechtingen

Meik Schlechtingen afholder 20. juni 2013 ph.d.-forsvar med titlen:
A Global Condition Monitoring System for Wind Turbines.
Forelæsningen finder sted på DTU, bygning 306, auditorium 38

20. jun 2013 Ph.d.-forelæsning

Christian Udklit Svendsen

Diplomingeniør Christian Udklit Svendsen, 25 år, er ansat hos NIRAS på hovedkontoret i Allerød, hvor han i afdelingen for Broer og Konstruktioner skal arbejde med at dimensionere og beregne broer og andre anlægskonstruktioner som Odense Stibro og Damhusledningen i København. Christian Udklit Svendsen er nyuddannet ingeniør fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

20. jun 2013 Jobskifte

Casper Frydendal Nørgaard

Ph.d.-studerende Casper Frydendal Nørgaard fra Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi på Syddansk Universitet forsvarer sin ph.d.-afhandling: Reinforcement of Polymer Electrolyte Membranes with Tin Dioxide Particles den 25. juni klokken 9 på Det Tekniske Fakultet. I sin ph.d. vil Casper Frydendal Nørgaard forsøge at forbedre brændselcellers effektivitet.

19. jun 2013 Ph.d.-forelæsning