Nyt om navne

Jens Rafaelsen

Jens Rafaelsen er blevet tildelt ph.d.-graden ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Han har ved Institut for Fysik forsvaret afhandlingen ”Overfladeundersøgelser af germanium grænseflader og nanostrukturer”.

14. aug 2013 Ph.d.-tildeling

Steffen Nordahl Jørgensen

Steffen Nordahl Jørgensen er blevet tildelt ph.d.-graden ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Han har ved Institut for Mekanik og Produktion forsvaret afhandlingen ”Udvikling af modulære produktionssystemer – Grundlaget for stordriftsfordele samt produktionssystemsomstillingsparathed og reaktionsevne”.

14. aug 2013 Ph.d.-tildeling

Alessandro Godi

PhD Defence: 'Characterisation and Testing of Multifunctional Surfaces'
Monday, August 12th, at 13:00
The Technical University of Denmark
Building 721, Auditorium no. 73
Principal supervisor: Professor Leonardo De Chiffre
Examiners:
Senior R&D Engineer Jan Lassen Andreasen, Novo Nordisk A/S
Professor Xiangqian Jiang, Univ. of Huddersfield, UK
Professor Bengt-Göran Rosén, Halmstad Univ. SE
Chairman:
Professor Guido Tosello

12. aug 2013 Ph.d.-forelæsning

Karen Riiber Mandrup

Ph.d.-forsvar af Karen Mandrup

Titel: Endocrine disrupting chemicals: Effects on mammary gland development and female genital malformations

Hovedvejleder: professor Ulla Hass, DTU Fødevareinstituttet

Medvejledere: seniorforsker Julie Boberg, DTU Fødevareinstituttet og seniorrådgiver Kirsten Pilegaard, DTU Fødevareinstituttet

Bedømmelsesudvalg: seniorforsker Ilona Krypsin-Sørensen (formand), DTU Fødevareinstituttet, dr. Suzanne E. Fenton, National Institute of Environmental Health Sciences, professor Christopher Knight, Københavns Universitet

9. aug 2013 Ph.d.-forelæsning

Abhijit Chougule

DTU Vindenergi inviterer til Abhijit Chougules ph.d.-forsvar om beskrivelsen og modelleringen af atmosfærisk turbulens med henblik på brug til lastberegninger på vindmøller. Forsvaret foregår i H. H. Koch auditoriet på Risø kl 13:00 torsdag den 15. august.

8. aug 2013 Ph.d.-forelæsning

Nicolai Russell Fiedel

Nicolai Russell Fiedel er pr. 1. august 2013 ansat som ingeniør i Water i Grontmij. Nicolai er 26 år og uddannet ingeniør i biosystemteknologi. Nicolai skal hos Grontmij primært arbejde som projektingeniør på opgaver inden for renseanlæg og afløbsteknik.
Nicolai har blandt andet arbejdet som ingeniørpraktikant hos Risø DTU, hvor han testede forbehandlingsmetoder på spildevandsslam og udarbejdede forsøg i CSTR-reaktorer. Herudover har Nicolai arbejdet med biofiltre, forsøg med forgasning på kraftvarmeanlæg samt biogasanlæg generelt.

8. aug 2013 Jobskifte

Ana Sofia Ribeiro Duartes

DTU Fødevareinstituttet inviterer til Ana Sofia Ribeiro Duartes ph.d.-forsvar om nye metoder til at forudsige det faktiske antal bakterier i fødevarer på baggrund af det påviste antal bakterier i laboratoriet. Forsvaret foregår den 26. august 2013 kl. 13.00.

Titel: The interpretation of quantitative microbial data: meeting the demands of quantitative microbiological risk assessment

Læs mere: http://www.food.dtu.dk/Nyheder/Nyhed?id={DF642730-6982-43D2-B7B2-73767BB65FC3}

8. aug 2013 Ph.d.-forelæsning

Frank G. Jørgensen

Frank G. Jørgensen er ansat i Process Engineering, Aalborg, som projektleder. Frank er uddannet maskiningeniør med speciale i energiteknik og har 22 års erfaring blandt andet Aalborg Industries og Aalborg Engineering.

1. aug 2013 Jobskifte

Thomas Rand

Thomas Rand har den 1. august 35-års jubilæum hos Rambøll. Thomas er adm. direktør for Ramboll Energy, medlem af bestyrelsen i DI Energi og formand for DAKOFA. Indgangen til energien var affaldsforbrænding, som Thomas ledte en afdeling og senere en division for fra 1986 til 2007. I løbet af den periode blev Rambøll den dominerende rådgiver for de danske forbrændingsanlæg og efterfølgende også på det globale marked. I 2007 overtog han posten som direktør for Energidivisionen i Danmark.

1. aug 2013 Jubilæum

Kristian Høeg Madsen

Kristian Høeg Madsen will defend hos PhD thesis on August 1, 2013 at 13:30 in build. 341, aud. 22 (DTU Lyngby)

Title: Coherent Dynamics of Quantum Dots in Photonic-Crystal Cavities

Supervisor: Prof. Jesper Mørk, DTU Fotonik / Prof. Peter Lodahl, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen

Evaluation board:

Assoc. Prof. Niels Gregersen, DTU Fotonik
Postdoc Brian Julsgaard, Aarhus University
Dr. Mete Atatüre, University of Cambridge, England

Chairman: Prof. Jørn Hvam, DTU Fotonik

1. aug 2013 Ph.d.-forelæsning