Vice President for Broer - Skandinavien i COWI, Jens Sandager Jensen, har 25-års jubilæum

Kategori

Jubilæum

Dato

Body

Efter 7 år hos Christiani & Nielsen med projektering af havne- og tunnelkonstruktioner kom Jens Sandager til COWI i 1988, hvor hans første opgave var at indgå i projekteringsgruppen for Øst-tunnelen under Storebælt. Senere fulgte projektledelse af drift- og vedligeholdelsesaktiviteter bl.a. på Øst-tunnellen og Vestbroen samt på landanlæggene til Øresundsforbindelsen og Københavns Metro. Efter 10 års virke i COWI med både drift og vedligehold og nyanlæg af vej- og banekonstruktioner startede Jens Sandager i 1998 en helt ny afdeling inden for drift og vedligehold af broer, tunneller og marine konstruktioner, der i dag er udvidet også til at arbejde med nyanlæg og en af COWIs største afdelinger. Jens Sandager er desuden Markedsdirektør med ansvar for udvikling af COWIs aktiviteter inden for bro, tunnel og vandbygning i Skandinavien. Han har været initiativtager til en række internationale forsknings- og udviklingsprojekter, bl.a. EU-projekt om "Sustainable Bridges; Assessment for future traffic demands and longer lives". Jens Sandager er formand for infrastrukturudvalget i FRI og medlem af arrangementskomitéen for Dansk Brodag. Privat er Jens gift med May-Britt og har datteren Nanna. Bopælen er Humlebæk, hvor formen holdes ved lige efter mange år som aktiv idrætsudøver.
COWI fejrer dagen med en reception den 1. juli 2013, kl. 15.30- 17.30 på hovedkontoret i Lyngby, Parallelvej 2.