Thomas Vagn Hogg

Kategori

Ph.d.-tildeling

Virksomhed

DTU Fysik

Dato

Body

Global opvarmning og resulterende klimaforandringer motiverer imod fortsat brug af fossile brændsler som energikilde. I stedet skal vi overgå til brug af fornybare energikilder så som sol, vind og vandkraft. Fornybare energikilder fluktuerer dog meget i mængden af energi de leverer, hvorfor de skal kombineres med energilagringsteknologier. Elektrokemisk reduktion af CO2 til produktion af brændsler og kemikalier er et eksempel på en sådan teknologi og er emnet for denne afhandling.