Sascha Haun

Kategori

Nyt om navne

Virksomhed

Sweco Danmark A/S

Dato

Body

Sascha Haun er pr. 1. august 2021 ansat som projektleder i miljøafdelingen på Swecos kontor i Ørestad. Sascha er 43 år og uddannet biolog.
Hos Sweco skal Sascha arbejde med projekter inden for jord- og grundvandsforurening for private og offentlige kunder samt med kommunale myndighedsopgaver.
Sascha har tidligere været ansat som miljømedarbejder i Tårnby Kommune og som konsulent hos Region Hovedstaden. I kommunen arbejdede Sascha blandt andet med § 8- og § 19-ansøgninger, miljøvurderinger og -screeninger (VVM) samt Jordweb. Hos Region Hovedstaden arbejdede Sascha blandt andet med V1 og V2 forureningskortlægninger.