Ole Juul Jensen

Kategori

Jubilæum

Virksomhed

COWI

Dato

Body

Ole Juul Jensen, Senior Teknisk Direktør i COWIs afdeling for Vandbygning og Marine konstruktioner, fejrer 25-års jubilæum og 70-år fødselsdag

Ole Juul Jensen, Teknisk Direktør, kan fejre 25-års jubilæum hos COWI d. 2. januar 2020 og 70-års fødselsdag d. 6. februar 2020, stadig som særdeles aktiv ekspert på havne- og kystprojekter i ind- og udland.

Ole har mere end 44 års erfaring indenfor studier og projektering af havne, terminaler, vandbygning og kystbeskyttelsesprojekter.

Efter afsluttet eksamen som civilingeniør fra DTU i 1974 fulgte 20 års ansættelse hos Dansk Hydraulisk Institut DHI) og siden 1995 ansat hos COWI A/S, først 11 år som afdelingsleder for den dengang helt nye afdeling Vandbygning og Fundering, og sidenhen som Senior Teknisk Direktør specielt indenfor vandbyg-ning og kystteknik. Siden starten er COWI vandbygning vokset internationalt til et af verdens ledende firmaet indenfor fagområdet.

Til dato har Ole Juul Jensen deltaget i over 200 danske og internationale projekter i ca. 60 lande, herunder:

- I Danmark: Storebæltsforbindelsen og kystbeskyttelse for Storebælt på Sprogø (kystbeskyttelse og højvandsdigesikring), Vurderinger af udbygningen af havnene i Hvide Sande, Skagen og Frederikshavn.
- I udlandet: Mange større havne- og vandbygningsprojekter herunder i Korea, Kina, Bangladesh, Indien, Saudi, UAE, Algeriet, Marokko, Argentina, Madaga-skar, Færøerne, Monaco og Spanien m.fl.
- Som international teknisk ekspert for voldgiftssager af beskadigede moler/bølgebrydere i en række lande.
Karrieren omfatter også undersøgelser og forskning samt offentliggørelse af mange faglige artikler og en bog om molekonstruktioner.

I alle årene har Ole været en uvurderlig skattekiste af viden og erfaring, som han gerne delagtiggør de yngre medarbejdere i. Senest er Ole en væsentlig deltager i og stor støtte for COWI projektteam på udvidelse af Lynetteholmen i København, hvor Oles mangeårige erfaring til fulde kommer til gavn.

Jubilæet og den runde fødselsdag fejres med reception i COWI, Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby, tirsdag den 28. januar kl. 15.30.