Morten Bjergstrøm er ansat i NIRAS som rådgiver

Kategori

Nyt om navne

Virksomhed

NIRAS

Dato

Body

Morten Bjergstrøm, 42 år, er ansat i NIRAS som rådgiver. Morten Bjergstrøm kommer fra en stilling som projektleder og miljøkemiker hos DHI, hvor han var med til at opbygge og drifte den største facilitet til test af behandlingssystemer til skibes ballastvand og også blev specialist i at vurdere kemiske stoffer samt udføre miljørisikovurderinger.

Hos NIRAS skal Morten Bjergstrøm bl.a. arbejde med at vurdere, hvordan projekter påvirker vandområder med konsekvens- og risikovurderinger i forhold til at udlede miljøfremmede stoffer til overfladevand - herunder at beregne resulterende koncentrationer og ABC-vurderinger af kemiske stoffer, der udledes til spildevand. Som eksempel har han allerede udarbejdet en risikovurdering af miljøfremmede stoffer i forbindelse med anlæg af en jernbanetunnel i Norge og bidraget med beregninger til at vurdere påvirkning af vandløb langs E45 i Danmark som resultat af tilledning af vejvand fra motorvejen.

Morten Bjergstrøm har også erfaringer fra tidligere ansættelser som analysekemiker hos SunChemical og som akademisk medarbejder på Fødevareinstituttet.