Linh Cao Hoang

Kategori

Rund dag

Virksomhed

DTU

Dato

Body

DTU-professor omsætter teori til praksis i Europa
50 år 14. september 2021: Professor Linh Cao Hoang.
Når nogen spørger professor Linh Cao Hoang, hvad han arbejder med, lyder det korte svar, at han bruger plasticitetsteorien til at optimere bygningskonstruktioner.
Den lidt længere historie er, at professoren forsker og underviser i, hvordan man anvender plasticitetsteorien til at optimere armerede betonkonstruktioner, så de bruger et minimum af materialer. Sammen med sine kolleger på DTU udvikler Linh Cao Hoang beregningsmodeller, som forudsiger, hvilken belastning en betonkonstruktion kan holde til, og hvordan den vil bryde sammen, hvis den overbelastes. Den anvendte teori udnytter materialernes bæreevne ved store plastiske deformationer. Dermed bliver det muligt at designe betonkonstruktioner, som ikke er overdimensionerede, men akkurat har den ønskede sikkerhed mod kollaps. Dette er ikke mindst relevant for den grønne omstilling, da fremstillingen af beton på verdensplan står for over 5 % af den samlede CO2-udledning.
Linh Cao Hoangs forskerkarriere tog for alvor fart i 2007, hvor han blev ansat som professor på Syddansk Universitet, efter at han i otte år havde været rådgivende ingeniør i COWI A/S. Siden 2013 har Linh Cao Hoang været professor på DTU, hvor han ifølge interne kilder nyder stor anerkendelse, både som forsker, underviser og ph.d.-vejleder.
Den sammensatte baggrund med praktisk projekteringserfaring og forskning på højeste niveau har gjort Linh Cao Hoang til en central figur i det internationale standardiseringsarbejde, hvor hans forskningsområde og forskningsresultater indgår i grundlaget for den kommende nye fælleseuropæiske norm for betonkonstruktioner, Eurocode 2.