Julie Brixen er ny ressourcekortlægger gos DMR

Kategori

Nyt om navne

Virksomhed

Dansk Miljørådgivning - DMR

Dato

Body

Bygningskonstruktør Julie Brixen er blevet ansat som ressourcekortlægger hos Dansk Miljørådgivning A/S fra 1. februar 2021. Julie skal arbejde med ressourcekortlægning, genbrug og genanvendelse af byggematerialer for kommuner og private, i forbindelse med nedrivning og renovering af bygninger. Julie er nyuddannet fra VIA Horsens i 2021.