Jacob Storm Jørgensen

Kategori

Udnævnelse

Virksomhed

Rambøll

Dato

Body

Jacob Storm Jørgensen (33) er tiltrådt som chefkonsulent i Rambølls byggeridivision. Jacob er specialist og personcertificeret inden for støj og vibrationer, og har især beskæftiget sig med støj fra veje, jernbaner og flytrafik, samt arbejdet med at håndtere støj fra virksomheder og anlægsarbejder. Han har gennemført støjberegninger for Kræftens Bekæmpelse for at påvise sundhedseffekter relateret til trafikstøj, og udarbejdet støjkortlægninger for hele København, Aarhus og Odense, samt været ekstern underviser i trafikstøj på SDU. Jacob er uddannet civilingeniør fra SDU.