Henrik Sardal

Kategori

Jubilæum

Virksomhed

Atkins

Dato

Body

Henrik Sardal kan 1. februar 2021 fejre 10-års jubilæum som afdelingschef for Project Delivery i Atkins Danmark. På dagen for jubilæet indtræder han i en ny rolle som Business Growth Manager med ansvar for nye vækstområder i Atkins.

Det var i februar 2011, Henrik Sardal valgte at kaste sig over ledelse og udvikling som afdelingschef for Project Delivery i Atkins – en afdeling på over 50 erfarne ingeniører med kernekompetencer inden for projektledelse, bygherrerådgivning og byggeledelse, og som spiller en ganske central rolle i Atkins’ multidisciplinære infrastrukturprojekter.

Henriks store faglige interesse for organisation og ledelse har været retningsgivende for hans karriere. Uddannelsesmæssigt startede han dog et andet sted, da han i 1982 blev udlært som elektriker fra Elektrikerskolen i Næstved. I 1988 dimitterede han som stærkstrømsingeniør fra Københavns Teknikum, hvorefter der fulgte nogle år som el-ingeniør hos Johannes Jørgensen A/S og som fagprojektleder i Erik K. Jørgensen A/S.

I 1991 startede Henrik i det daværende Carl Bro. Sideløbende færdiggjorde han en HD i finansiering og kreditvæsen i 1994 og en Executive MBA in Technology, Market and Organization fra Copenhagen Business School i 2005. Gennem 19 år i Grontmij I Carl Bro bestred han forskellige ledelsesstillinger; først afdelingschef i El-afdelingen, senere for Automation, siden afdelingschef for Plant & Technology og sidst afdelingsdirektør for Effektivisering (konsulenter inden for lean, Six Sigma, målstyring og arbejdspsykologi). Inden Henrik kom til Atkins, blev det også til en periode som partner i 5i; en konsulent- og rådgivervirksomhed inden for innovation og organisering for private virksomheder og kommuner.

Uden for Atkins bruger Henrik fritiden sammen med sine mange venner og så meget som muligt i sommerhuset, men også på badmintonbanen og i fitnesscentret, hvor formen bliver holdt ved lige.

Jubilæet fejrer han over Teams med en varm afsked med Project Delivery og overdragelse af sine ledelsesopgaver i afdelingen til Richardt Brixen, inden han påbegynder sin nye rolle som Business Growth Manager i Atkins. Og så bliver det nok også til et glas bobler sammen med familien om aftenen.