Henrik Jens Sørensen

Kategori

Nyt om navne

Virksomhed

Adding Engineering ApS

Dato

Body

Henrik Jens Sørensen er ansat hos Adding Engineering som 3D Project Engineer i Aalborg afdelingen.

Han har speciale i maskinkonstruktion, og har desuden en faglig baggrund som klejnsmed. Fra tidligere ansættelse ved Process Engineering A/S og Aalborg Engineering A/S har han arbejdet med detailprojektering, planlægning, indkøb og udførelse af tekniske kedelanlæg, kraftværker, fjernvarmeinstallationer, pumpe- og vekslerstationer, varmepumpeanlæg, produktionsinspektør m.m.
Desuden har han arbejdet med transport af cement (Aalborg Portland), beholdere til fødevare- og medicinfremstilling (Novo Nordisk) samt kontrol/optegning af rørinstallationer i henhold til PID/PED.
Henrik har mange års erfaring med Layout, detail- og skitseprojektering i Inventor og Plant 3D, design og tilsyn af stål- og rørkonstruktioner. Han er vant til at indgå i et tæt samarbejde med kollegaer i projektteams, og at stå for koordinering af bl.a. stålkonstruktioner, varmepumpeanlæg, brændselssystemer, røggas- og friskluftskanaler og rørsystemer.