Ezra Remy er ansat hos Atkins

Kategori

Nyt om navne

Virksomhed

Atkins Danmark

Dato

Body

Ezra Remy er per 1. november ansat som seniorprojektleder hos Atkins. Ezra er tilknyttet afdelingen miljø, vand og landmåling. Ezras’ primære arbejdsopgaver er indenfor klimatilpasning, regnvands håndtering, LAR-Løsninger og afvanding, og er tilknyttet projekter som diverse vandprojekter. Ezra kommer fra en stilling som seniorprojektleder hos SWECO. Derudover dimitterede Ezra i januar 2007, med uddannelsen Diplomingeniør fra Århus Ingeniørhøjskole.