Christian Udklit Svendsen

Kategori

Jobskifte

Dato

Body

Diplomingeniør Christian Udklit Svendsen, 25 år, er ansat hos NIRAS på hovedkontoret i Allerød, hvor han i afdelingen for Broer og Konstruktioner skal arbejde med at dimensionere og beregne broer og andre anlægskonstruktioner som Odense Stibro og Damhusledningen i København. Christian Udklit Svendsen er nyuddannet ingeniør fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.