Britt Tang Pedersen

Kategori

Jobskifte

Virksomhed

DMR

Dato

Body

Britt Tang Pedersen er ansat som afdelingsleder for DMR, industrimiljø, støj og akustik. Afdelingen dækker DMR´s 12 kontorer i Danmark og tilbyder rådgivning til virksomheder og myndigheder ifm. miljøgodkendelser, miljøtilladelser og miljøvurderinger. Samtidig er afdelingen specialiseret i rådgivning om støjforhold f.eks. industristøj og trafikstøj og kontoret udfører støjberegninger i SoundPLAN og WindPro.

”Der er mere og mere fokus på trafikstøj ved boliger i Danmark og de sundhedsskadelige konsekvenser støjen kan have – vi kan vurdere den konkrete støjbelastning og foreslå støjdæmpende løsninger”, fortæller Britt.

Britt er uddannet miljøkemiker og har i sin karriere arbejdet med bl.a. luftforurening, støj og jordforurening og har en faglig bredde på miljøområdet der er ideel til at rådgive industri og myndigheder på miljøområdet.

Britt kommer fra en stilling som markedschef ved Orbicon og er desuden videnskabsjournalist.