Anders Buur Bækgaard

Kategori

Legat

Virksomhed

IWA World Water Congress & Exhibition

Dato

Body

Civilingeniør Anders Bækgaard tildeles VandCenter Syds Grundvandspris 2022 på 50.000 kr. Prisen uddeles årligt til personer eller organisationer, der gør en særlig indsats for at beskytte det danske grundvand.

Anders Bækgaard har gennem mere end 50 år arbejdet professionelt i grundvandets tjeneste. Senest stod han i spidsen for International Water Associations verdenskongres i København i 2022, hvor han bidrog til at synliggøre den danske vandbranche og bæredygtig vandteknologi for hele verden.

Gennem sin mangeårige karriere med direktørposter i bl.a. Dansk Vand- og Spildevandsforening samt VandCenter Syd i Odense har Anders Bækgaard sat et markant aftryk på vandbranchens tilgang til grundvand. Ikke mindst har han været en nøgleperson i udbredelsen af skovrejsning til grundvandsbeskyttelse omkring Odense.