Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.
Sponseret indhold

Metroselskabet og COWI tager føringen inden for BIM med gigantprojekt

Over de næste syv år skal COWI sammen med Metroselskabet gennemføre en gennemgribende BIM-implementering i Metroselskabet. Graden af automatisering bliver på et niveau, som er hidtil uset i Danmark, fortæller Magnus Jacob Christensen, der har ansvaret for BIM i projektet.

Af TECH RELATIONS for COWI
Det er uden sammenligning vores største BIM-projekt og samtidig det første af sin art i Danmark, siger teknisk direktør Magnus Jacob Christensen, om rådgivervirksomhedens kontrakt med Metroselskabet. Illustration: Jeppe Carlsen

2D-tegninger i PDF-format, utallige dokumenter, databaser og manuelle processer. Alt det skal være fortid i Metroselskabet, som har besluttet sig for at udfase de analoge processer og implementere Building Information Modeling (BIM) over de næste syv år. Ambitionen er, at al planlægning, design, byggeri og drift af Metroselskabets fremtidige letbaner og metrolinjer centraliseres i en digital tvilling, hvor 2D-tegninger omdannes til 3D-modeller, som kobles til tidsplaner, økonomi, drift og bæredygtighed.

Metroselskabet har hyret rådgivningsvirksomheden COWI til at hjælpe med at implementere BIM, og det bliver et omfattende og udfordrende projekt, forudser Magnus Jacob Christensen, der er Teknisk Direktør i COWI.

”Det er uden sammenligning vores største udviklings- og implementeringsprojekt og samtidig det første af sin art i Danmark, fordi vi sammen med kunden skal implementere og forankre BIM i Metroselskabet på både strategisk, taktisk og operationelt niveau - på samme måde, som vi har gjort på Fornebu metroprojektet i Norge. Det er i lige så høj grad et forandringsledelsesprojekt, som det er et BIM-udviklingsprojekt, og en af de store udfordringer bliver at gennemføre en forandring, som påvirker alle Metroselskabets processer fra planlægning til drift,” siger han.

COWI har på det seneste vundet en række store danske projekter, hvor BIM spiller en væsentlig rolle: Kattegatforbindelsen, Kastrup Station, Odense Letbane etape 2 og senest implementeringen af BIM i Metroselskabet over de næste syv år, hvilket er årsagen til at Magnus Jacob Christensen (tv) lige nu er ude at søge BIM-managers Illustration: Jeppe Carlsen

Automatisering skal minimere fejl

Et af hovedformålene med projektet er at reducere de manuelle processer, som ofte er en kilde til fejl ved anlægsprojektet. Et typisk eksempel er uoverensstemmelser eller kollisioner, som opstår på grund af menneskelige fejl.

”Ved at digitalisere 2D-tegningerne og samle dem med data i en 3D-bygningsinformationsmodel, som opdateres automatisk, hver gang der sker en ændring, sikrer vi, at alle arbejder med den samme model. Det minimerer risikoen for fejl og styrker samarbejdet mellem parterne,” siger Magnus Jacob Christensen.

Han understreger dog, at det er utopisk at tro, at alle parter vil kunne samarbejde direkte i den samme model, filformat og visuelle vindue på et større anlægsprojekt, men at det i stedet handler om at integrere forskellige applikationer og samle data i et fælles miljø.

Som noget helt nyt i en dansk kontekst vil COWI og Metroselskabet automatisere nogle af de processer, som selv i BIM-regi fortsat er manuelle og behæftet med en del risici.

”Vores ambition er at automatisere den proces, hvormed metadata og informationer benyttes til blandt andet økonomi-, tids- og bæredygtighedsberegninger. Manuelle indtastninger kommer til at høre fortiden til,” fortæller Magnus Jacob Christensen og kommer med et eksempel:

”Hvis man i dag vil tilføje rørleding til en tilbudsliste, skal man manuelt måle rørlængden på en 2D-tegning og overføre tallene til et Excelark. Hele den proces skal nu automatiseres ved hjælp af klassifikation og egenskabsdata på objekter, hvilket ikke er set før i en dansk kontekst.”

Danner grundlag for nye standarder

Magnus Jacob Christensens håber, at resultatet af anstrengelserne vil kunne danne grundlag for nye branchestandarder inden for infrastruktur i Danmark.

”Det kunne for eksempel være en standard for, hvordan man koder og klassificerer dele af sine modeller, eller for hvordan man laver juridiske krav i forhold til BIM i anlægsprojekter. Det kunne være metoder til, hvordan man registrerer eksisterende forhold og omdanner dem til digitale tvillinger, eller det kunne være standarder for, hvordan man kobler sensordata til modeller,” siger Magnus Jacob Christensen, der ser frem til at give sig i kast med projektet.

”Meget af det, vi skal implementere i Metroselskabet, har vi haft planer om at arbejde med på et tidspunkt, men vi har hverken har haft grundlag, tid eller ressourcer til det. Nu får vi lov til at gøre det i fællesskab med Metroselskabet, og det bliver spændende at afsøge og udvide grænserne for, hvad man kan med BIM,” siger han.