Sponseret indhold

Listepræsentation: Listen Innovation, Trivsel og Moderne ledelse

Vi arbejder for bedre rammer for arbejdslivet. Trivsel og god ledelse skaber større arbejdsglæde, bedre bundlinjeresultater og overskud til innovation. Og dermed bedre livskvalitet for den enkelte. ​

Af TECH RELATIONS for Innovation Trivsel og Moderne ledelse

Listen Innovation, Trivsel og Moderne ledelse vil tage kampen op mod den udbredte tendens til stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne, der påvirker IDAs medlemmer. Det skal ske både gennem uddannelse og lobbyisme. IDA skal sætte den nationale dagsorden i kampen for et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Mærkesager

  • Lige muligheder og lige vilkår for alle: Mangfoldighed styrker væksten.

  • Moderne ledelse er relevant for alle: Samarbejde og vidensdeling giver bedre trivsel.

  • Innovation og trivsel går hånd i hånd: Velfungerende medarbejdere er bedre innovatører

Historik

Vi er en række IDA-medlemmer, der undrede os over, at der manglede en tværgående liste, som fulgte medlemmet frem for medlemmets ansættelsesforhold. Da moderne ledelse efter vores mening også handler om projektledelse, selvledelse og kommunikation med ledelsen, er vores tilbud bredt rettet: Listen er for alle IDA-medlemmer uanset alder, etnicitet og uddannelse, uanset om de er selvstændige, projektledere, personaleledere eller menige ansatte. Vi appellerer til alle faggrupper, der ønsker at sætte fokus på vores faglige stolthed, en værdig behandling af alle og dermed et godt arbejdsliv.

Hvem

Vi er bredt repræsenteret i alle landets regioner og har såvel nuværende som tidligere IDA-hovedbestyrelsesmedlemmer på listen. Vi er bredt funderet i IDAs mange udvalg. Vores kandidatliste er et miks af erfarne IDA-politikere og nye, friske folk. Alle sammen brænder for at gøre en forskel.

Vision

IDA skal vokse i størrelse og indflydelse. Om tre til fem år skal IDA være dobbelt så stor som i dag.

IDAs medlemmer skal anerkendes for at være gode ledere og fantastiske innovatører.

IDA skal tilbyde lederudvikling til medlemmerne, særligt for at gøre dem bedre til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø til glæde for alle medarbejderne.

IDA skal påvirke samfundet til at tage fat i stressproblemer og problemer med dårligt psykisk arbejdsmiljø.

IDA skal gå forrest med kønsmæssig, aldersmæssig og etnisk mangfoldighed - vi skal have bragt alle med kompetencer i spil.