Sponseret indhold

Listepræsentation: Fagforeningslisten

Det skal give mening at gå på arbejde, og som medarbejder skal man have rimelige løn- og arbejdsforhold. Fagforeningslisten kæmper for disse klassiske krav, også for IDA-medlemmer med projektansættelser og atypiske ansættelser

Af TECH RELATIONS for Fagforeningslisten

Fagforeningslistens mål er at sikre IDA-medlemmers vilkår på et arbejdsmarked, der er i en rivende udvikling. Uanset ansættelsesform, og om man er privat eller offentligt ansat, har man krav på tryghed, ordentlig løn og gode arbejdsforhold.

IDAs medlemmer skal være stolte af, at de som teknologiske eksperter påvirker samfundsudviklingen i forhold til udfordringerne med klima og bæredygtighed. Det kræver ro og stabilitet snarere end stress og pres i hverdagen.

Mærkesager

  • IDA skal være en stærk fagforening, der støtter det enkelte medlem.

  • IDA skal arbejde for solidaritet og fællesskab, både mellem IDAs medlemmer og i forhold til andre faggrupper.

  • IDA skal sikre ordentlige ansættelsesforhold for IDA-medlemmer, også på fremtidens arbejdsmarked.

  • IDAs medlemmer kan og skal sikre en bæredygtig samfundsudvikling, og derfor skal IDA have fokus på FN’s bæredygtighedsmål.

Historik

Fagforeningslisten blev dannet i 2008 i protest mod, at IDA meldte sig ud af Akademikerne (tidligere AC) samt mod den udemokratiske proces, der lå forud. Listens initiativtagere ønskede at styrke IDA som fagforening og slå et slag for værdier som fællesskab og solidaritet blandt ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede. Listen satte fokus på tillidsrepræsentantarbejde, overenskomstforhandlinger, politisk samarbejde med andre fagforeninger samt profilering over for Folketingets politikere.

Hvem

Fagforeningslisten har en stærk lokal forankring og er repræsenteret i IDAs udvalg og politiske organer. Listen har haft formandsposten siden 2016 og har således erfaring med at få IDAs overordnede strategi afstemt med det daglige, lokale arbejde. Fagforeningslisten ønsker, at IDA støtter medlemmerne i alle livets faser: studerende, nyuddannede, arbejdsløse, i arbejdslivet og som pensionister.

Vision

IDA skal arbejde for gode vilkår på arbejdsmarkedet, et godt arbejdsmiljø og styrkelse af medlemmernes værdi, især gennem kollektive løsninger, herunder overenskomster og lønsikring.

Medlemmer, som arbejder i atypiske ansættelser, skal være sikret på linje med traditionelt ansatte. IDA må derfor både rådgive individuelle medlemmer og påvirke arbejdsmarkedet.

IDAs retning som landspolitisk stemme skal fortsætte sammen med dedikationen til FN’s verdensmål.