Sponseret indhold

Listepræsentation: Dimittendlisten

De unge, færdiguddannede IDA-medlemmer har for lidt indflydelse, selvom de har nøglen til fremtiden, mener Dimittendlisten. IDA skal desuden styrke sine medlemmers faglighed via udenlandske eksperter

Af TECH RELATIONS for Dimittendlisten

Unge, nyuddannede ingeniører kan forny IDA og har krav på bedre repræsentation, mener Dimittendlisten, der ser et demokratisk problem i, at gennemsnitsalderen i IDAs repræsentantskab er så høj.

De nyuddannede har opdateret viden og gåpåmod, og de kan derfor lede IDA ind i fremtiden på bedste vis. IDA skal være bedre til at hjælpe de nyuddannede i den svære overgang fra studie til første job og skal fastholde dem som medlemmer, selvom kontingentet stiger, når studietiden ophører.

Dimittendlisten er tilhænger af mangfoldighed og ønsker også at se flere udenlandske ingeniører fra danske virksomheder i IDAs repræsentantskab.

Mærkesager:

-Flere unge medlemmer i IDAs ledende politiske organer. De unges synspunkter skal høres i overensstemmelse med de mange unge medlemmer, IDA har.

-Et IDA-medlemskab skal gøre det lettere for den enkelte at gå fra studerende til erhvervsaktiv. Eksempelvis via soft skills-arrangementer og individuel rådgivning til nyuddannede.

-IDA skal levere teknologisk viden på internationalt niveau. Det skal ske ved events, hvor man inviterer talere fra udlandet samt herboende udenlandske eksperter.

Historisk

Dimittendlisten startede under navnet ‘generationslisten’, fordi flere generationer arbejdede sammen bag facaden: De unge var spidskandidater, og de ældre gav dem modspil og administrativ bistand. Sådan er det stadig, men navnet er udskiftet for at signalere listens politik klarere. Listen har gennem de seneste perioder haft mandater i repræsentantskabet og et sæde i hovedbestyrelsen og har derved fået afsat penge til at hjælpe dimittender i en række projekter.

Vision

  • IDA skal have flere unge i hovedbestyrelsen.

  • IDA skal fortsætte Engineer the future og andre projekter, der skaber tilslutning til faget.

  • IDA skal være frontløber på teknologi og må ikke være bange for at søge til udlandet for at finde teknologiske løsninger på danske samfundsproblemer.

  • IDA skal være større. Få flere cand.scient.er ind og giv dem reelle tilbud og indflydelse, så de føler, at det også er deres forening.

  • IDA skal rekruttere flere medlemmer blandt udenlandske ingeniører i danske virksomheder.