Sponseret indhold

Listepræsentatioin: Private Ingeniører - pi

De private ingeniører skal have langt mere indflydelse og bedre service. Det vil give et mere slagkraftigt IDA, lyder det fra Private Ingeniører - PI.

Af TECH RELATIONS for Private Ingeniører - Pi

Listen Private Ingeniører – PI mener, at de offentligt ansatte ingeniører har for stor indflydelse i IDA. Idet 60-80 pct. af IDAs medlemmer er ansat i det private erhvervsliv, bør en tilsvarende procentdel af medlemmerne i IDAs udvalg og hovedbestyrelse komme fra det private. Listen ønsker desuden, at IDA fokuserer sit fagforenings- og netværksarbejde mod privatansatte og deres hverdag.

Mærkesager

  • Ingeniører i det private erhvervsliv skal have mere indflydelse, da de udgør en stor majoritet i IDA.

  • Færre møder i arbejdstiden, så ingeniører i det private lettere kan være deltage.

  • Ingeniører i det private skal have mere opmærksomhed fra IDAs side.

  • IDA skal sikre ingeniører ansat i det privates løn- og arbejdsvilkår bedre.

Historik

Ideen til listen opstod inden fusionen af de to ingeniørforeninger. Listen har lige siden talt de private ingeniørers sag. Listen har markeret sine synspunkter i mange enkeltsager i hovedbestyrelsen og er også blevet hørt, men ønsker at flytte IDAs fokus endnu mere.

Hvem

Alle kandidater fra Private Ingeniører – PI er ansat i det private erhvervsliv. Aldersspredningen er fra nye dimittender og opefter. Der er PI-kandidater i alle regioner.

Vision

Flere ingeniører i det private i IDAs besluttende organer og udvalg skal rette op på den demokratiske ubalance. Det giver IDA en skarpere profil og dermed mere indflydelse.

Flere virksomhedsgrupper vil øge antallet af IDA-medlemmer fra private virksomheder.

Flere lokale og regionale arrangementer, hvor virksomhedsgrupperne mødes på tværs.