Sponseret indhold

LEDERLISTEN: Verden har brug for IDA

IDA skal genopfinde sig selv som andet og mere end en ingeniørforening. For der er brug for tech-ledere overalt i verden lige nu, mener Lederlisten

Af TECH RELATIONS for LEDERLISTEN

Verden har behov for IDA-medlemmernes kompetencer. Det er blevet tydeligt over de seneste årtier, men blev helt aktuelt under coronakrisen. Det forklarer hovedbestyrelsesmedlem Caroline Tromer Dragsdahl, Lederlisten.

»Teknologien har længe fyldt i vores arbejdsliv. Under coronakrisen blev teknologien endnu mere essentiel, fordi de fleste måtte sidde til virtuelle møder og arbejde hjemmefra,« siger hun.
De hakkende signaler og de nye arbejdsgange var en udfordring for mange. Særligt for dem, der skulle passe småbørn samtidig.

»Vores medlemmer har viden om, hvordan man får arbejdsgange og arbejdspladser til at fungere i samspil med teknologi. Vi har erfaring med fjernledelse,« siger Caroline Tromer Dragsdahl og tilføjer, at IDA kunne spille disse erfaringer på banen:

»Måske kunne vi give et bud på, hvor mange timers Skype-møde, en medarbejder kan klare, før man brænder sammen oveni hovedet,« siger Caroline Tromer Dragsdahl

Fremtidens leder

Corona-udfordringen er bare en af mange indikationer på, at fremtidens leder på mange områder er et IDA-medlem.

»Vi forstår teknologien og menneskene og ved, hvordan de to spiller sammen. Det er der så meget brug for,« siger Caroline Tromer Dragsdahl og tilføjer, at tidens helt store udfordring, klimadagsordenen, også kræver teknologisk og humanistisk tværfaglighed.

»Vores medlemmer er up to date på, hvad der af teknologi til at tackle klimaudfordringerne, men især på, hvordan den teknologi kan give værdi i en menneskelig kontekst,« siger hun.
Og hvis ændringer af den type skal gennemføres hurtigt, giver det mening at fokusere på god ledelse, mener Lederlisten.

»Vi når flest mennesker, hvis vi går til lederne. Hvis ikke du selv er leder, er du udsat for ledelse eller selvledelse. Dermed har alle gavn af begavet ledelse, som er det, vi kæmper for,« siger Caroline Tromer Dragsdahl.

Ny tech-identitet

Lederlisten er dybt involveret i at lave IDA om, så organisationen ændrer selvopfattelse. Den ovenstående, nye samfundsrolle er én årsag. En anden er, at IDA har fået mange flere nye medlemmer med naturvidenskabelig baggrund.

»Ingeniør-identiteten er ved at ændre sig til en tech-identitet. Det skal IDA understøtte og skubbe på, for titlen ingeniør er ikke vigtig i sig selv. Det vigtige er, at vi har et fællesskab. Vi er fælles om, at vi vil gøre verden bedre ved hjælp af teknologi,« siger Caroline Tromer Dragsdahl.

Caroline Tromer Dragsdahl ser det som en positiv udvikling, at der er nye faggrupper i spil i foreningen.

»Man har brug for mange forskellige kompetencer i den verden, vi lever i i dag. Man uddanner sig ikke længere i et spor og bliver i det. Man benytter sin viden fra et felt og kombinerer det med ny viden fra et andet,« siger hun.

Mere mangfoldighed

Den store forandring i IDAs medlemsskare og identitet mangler at slå igennem politisk, mener Lederlisten. Der er rent ud sagt for mange gråhårede mænd i den politiske top af IDA.
»Vi skal have en større diversitet i IDA. Først og fremmest flere kvinder, men også andre medlemsgrupper skal være med i de udvalg, IDA nedsætter. Og i de bestyrelser, IDA udpeger medlemmer til,« siger Caroline Tromer Dragsdahl.

Lederlisten vil også have IDAs stab til bedre at favne det enkelte medlem, der hvor vedkommende er. Foreningen skal indsamle flere informationer og skræddersy tilbuddene til medlemmerne:

»IDA kan være mere målrettet. Hvis man eksempelvis bliver ny leder, får nyt job eller går på barsel, skal IDA stå der med et tilbud og skræddersyet information. Så foreningen gør en forskel i det enkelte medlems liv og hverdag,« siger Caroline Tromer Dragsdahl.