Sponseret indhold

LEDERLISTEN: »IDA er også en lederorganisation«

Hvis IDA stod ved al den ledelse, foreningens medlemmer praktiserer, ville foreningen vokse i indflydelse og styrke, mener Lederlisten

Af TECH RELATIONS for LEDERLISTEN

»Ledelse skal være en af IDAs tre ben.«

Sådan formulerer Ulla Röttger Lederlistens syn på IDA og tilføjer, at de andre ben er fagteknikken og fagforeningsdelen. Baggrunden er, at en stor del af IDAs medlemmer er ledere, mellemledere eller projektledere i deres daglige virke. Og for de resterende IDA-medlemmer ville bedre ledelse betyde et bedre arbejdsliv.

»Der er ikke modsætning mellem at være en lederorganisation og en fagforening i dag. Ledere og medarbejdere går langt hen ad vejen efter de samme mål, og det er at skabe gode arbejdspladser, hvor man realiserer den enkeltes kompetencer bedst muligt,« siger Ulla Röttger, der er medlem af repræsentantskabet for listen.

Mere mangfoldighed

Hvis IDA havde en klarere profil på det ledelsespolitiske, ville foreningen kunne være med til at sætte dagsorden i samfundet på flere felter. Det gælder først og fremmest i udviklingen af større mangfoldighed i ledelse.

»Hvis der sidder fem personer i en bestyrelse, som ligner hinanden for meget, overser de let nogle problemstillinger og løsninger,« siger Ulla Röttger.

Hun forklarer, at det først og fremmest handler om at få flere kvinder ind i ledelserne, men mangfoldigheds-argumentet angår også ledernes alder, etnicitet, famileforhold og så videre.

»Med mere mangfoldighed i ledelsen får man flere perspektiver, og dermed træffer man bedre beslutninger.«

Ifølge Lederlisten kunne IDA øge denne mangfoldighed ved at påvirke politikere og IDA-medlemmer samt ved selv at praktisere dette princip.

»Desværre sker det ikke i dag. De nævn og råd, IDA udpeger medlemmer til, er lige så domineret af midaldrende hvide mænd som alle andre ledelser,« siger Ulla Röttger og henviser til, at Lederlisten i flere omgange har forsøgt at opstille højt kvalificerede kvinder til IDA-poster. Uden held.

Fremtidens ledelse

En klarere profil på det ledelsespolitiske felt kunne også sætte IDA i spil i udviklingen af fremtidens ledelsesformer på det danske arbejdsmarked, anfører Ulla Röttger. Det er et oplagt indsatsområde, fordi samfundsudviklingen sker på det teknologiske område og IDA har så mange specialister og teknikere, lyder argumentet.

»I dag udvikler alting sig så hurtigt, at den hierarkiske opbygning, der er i mange virksomheder, ofte er for langsommelig. Det handler om at delegere beslutningerne ud decentralt, så den enkelte medarbejder eller medarbejdergruppe selv vurderer, hvad der er bedst for virksomheden,« siger Ulla Röttger og tilføjer:

»Dermed bliver virksomheden mere agil og medarbejderens potentialer bliver realiseret.«

Den slags ansvarsfordeling kræver nye ledelsesformer og nye værktøjer, som IDA altså ifølge Lederlisten burde være med til at udvikle.

Ind i visionen

Lederlisten har forsøgt at sætte ledelsesspørgsmål på dagsordenen i IDAs strategiarbejde og hovedbestyrelse. Det er ifølge Ulla Röttger ikke let at få opbakning til.

»Der står intet om ledelse eller mangfoldighed i IDAs vision eller strategi, selvom vi har foreslået det. Der er for få initiativer, der griber de her forandringer, som vi er vidne til,« siger Ulla Röttger. Hun mener også, at ledelsesdagsordenen kunne gavne på samtidens helt store spørgsmål: Den grønne omstilling.

»Hvis IDA stod ved, at vi ikke alene havde teknikerne, men også lederne til at ændre samfundet i en bæredygtig retning, ville vi få mere indflydelse,« siger hun.

»En succesfuld grøn omstilling kræver ledelse, der sikrer, at man går hele vejen rundt om sine beslutninger og tænker dem ordentligt igennem, så de ikke har utilsigtede effekter. Det kan gøres ved at arbejde endnu mere seriøst med FNs verdensmål på tværs,« slutter hun.

Lederlisten har en enkelt plads i hovedbestyrelsen og fem i repræsentantskabet.