Sponseret indhold

Kan du stole på de beslag, der holder dit træbyggeri sammen?

Nu rykker træbyggeriet for alvor herhjemme. Det stiller store krav til præcision og kvalitet af samlingerne. Derfor vælger entreprenører og rådgivere materialer, der er dokumenteret med en European Technical Assessment, i daglig tale kaldet ETA

Af TECH RELATIONS for Dansk Standard
Green Solution House i Rønne er Danmarks første klima-positive hotel. En ny værelsesfløj på 24 værelser er under opførelse og bygges udelukkende i træ. Illustration: 3XN/GXN

Udviklingen inden for træbyggeri går stærkt. Det indebærer, at hverken byggematerialet Cross Laminated Timber (CLT) eller samlingsbeslagene dertil er omfattet af harmoniserede standarder. I stedet kan producenter vælge at CE-mærke deres produkter på baggrund af en frivillig ETA, der samtidig leverer dokumentation for produktets tekniske egenskaber til gavn for bl.a. konstruktionsingeniører.

Ifølge Jakob Kock, udviklingschef i entreprenørfirmaet Adserballe & Knudsen, har det stål og beton vi traditionelt bygger huse i én stor fordel: Egenvægt. Lidt sjusk og skævheder betyder ikke alverden. Materialernes egen tyngde holder konstruktionen på plads.

Sådan er det ikke med det træbyggeri, som lige nu er på fremmarch herhjemme. Det er let byggeri, der kræver, at forbindelserne mellem byggeriets elementer performer fuldstændig korrekt. Ikke mindst fordi de nye træbyggerier vokser i både højde og volumen og ofte bygges efter det arkitekterne kalder pakhus-metoden: En selvbærende konstruktion med søjler og dæk i træ, uden vandrette bjælker.

»Din fejlmargen er minimal, og derfor er de beslag, du bruger, ekstremt vigtige,« forklarer Jakob Kock.

»Du skal være tryg ved, at de kan det, du skal bruge dem til. For at gøre huset stabilt i flere retninger bruger man f.eks. et specielt forskydningsbeslag til at overføre kraft fra vandrette vægskiver til lodrette dæk. Kun når ingeniørerne har dokumentation for beslagets egenskaber, kan de beregne de størrelser og antal beslag, vi skal bruge, for at huset ikke vælter i den første efterårsstorm.«

Bruger kun dokumenterede beslag

Detalje fra byggeriet. Her ses de specielle forskydningsbeslag, der overfører kraft fra vandrette vægskiver til lodrette dæk. Illustration: Rothoblaas

Jacob Ettrup Petersen, civilingeniør med speciale i trækonstruktioner og leder af ingeniørvirksomheden ABCs Ekspertisecenter for Træbyggeri, arbejder tæt sammen med bl.a. Adserballe & Knudsen og andre entreprenører, der for tiden arbejder med træ i storskala-byggeri.

»Der kommer rigtig mange nye beslag på markedet. Men når jeg projekterer, bruger jeg typisk beslag, hvis egenskaber er dokumenteret med en ETA,« forklarer han.

Ifølge Jacob Ettrup Petersen har den stigende fokus på bæredygtigt byggeri betydet et boom for træbyggeri i Danmark, især inden for de seneste to år. Udviklingen har været i gang det seneste årti, men i Danmark har både entreprenører, ingeniører og bygherrer på trods af arkitekternes begejstring været tilbageholdende.

»Vi har tradition for at bygge i stål og beton og det kan være svært at bryde med indgroede vaner. Desuden har de strenge danske regler for brandsikkerhed og akustik været medvirkende til at bremse udviklingen, mens også forbehold for fugt har spillet ind,« siger Jacob Ettrup Petersen.

På sikker grund

Byggebranchen rykker på træ-fronten, godt hjulpet på vej af bygherrer og investorer, der ønsker at fremme brugen af træ i byggeriet, primært af hensyn til bæredygtighed, men også fordi mange mennesker gerne vil bo i et træbyggeri.

»Det går stærkt lige nu,« siger Jacob Ettrup Petersen.

»Derfor har vi brug for at have sikker grund under fødderne, når vi konstruerer husene. Det er her ETA’erne kommer ind. Når vi projekterer, har vi brug for at kende de materialer vi arbejder med. Her er man på sikker grund, når man f.eks. bruger beslag dokumenteret med en ETA, så man ikke skal opfinde den dybe tallerken ved hver enkelt samling.«

Ikke før brugt i Danmark

Jakob Kock fra Adserballe & Knudsen understreger, at storskala træbyggeri kræver afprøvede og grundigt dokumenterede komponenter.

»Vi er ekstremt opmærksomme på at vælge løsninger, som vores leverandører kan dokumentere, lever op til kravene. Især når det drejer sig om en ny og uafprøvet byggemetode. «

ETA-Danmark har udstedt ETA’er for en lang række innovative byggeprodukter og -systemer, herunder paneler og kassetter af CLT og beslag til samling af disse, men også for f.eks. metalankre til beton, glasfiberarmerede polymerprofiler og brandsikring. Alt sammen produktgrupper hvor udviklingen går for stærkt til, at en harmoniseret standard kan nå at blive udviklet, men som ikke desto mindre kræver en fælles harmoniseret dokumentation.