Sponseret indhold

Kæmpe mulighed for software-talenter i hurtigtvoksende satcom-industri

Software er i centrum, men hardware er fortsat afgørende for det kommende udviklings-ryk i satcom-industrien. I Lyngby skal nye profiler løse opgaven.

Af TECH RELATIONS for Cobham SATCOM
Cobhams Brian Sveistrup Jensen (tv) og Kåre Spangsberg (th) omgivet af isenkram fra virksomheden. Illustration: Jeppe Carlsen

Udviklings-udfordringerne står i kø: De kommende Low Earth Orbit satellitsystemer kræver en ny jordbaseret infrastruktur. Desuden går udviklingen inden for de klassiske GEO-stationære satellitter mod større båndbredde og højere sendefrekvenser. Samtidig arbejder industrien på at udvikle en ny type fladpanels-antenner til at holde forbindelsen mellem en satellit højt oppe over Jorden og f.eks. et skib i stormvejr, et redningsmandskab efter en tornado eller brandfolk under en skovbrand.

Mere software

Hos Cobham SATCOM fylder software mere og mere, selv om hardware fortsat er en integreret del af al udvikling hos den danske producent af satellit-terminaler. Udviklingsafdelingen holder da også til på en typisk ingeniør-gang med antenner og elektronik alle vegne.

»Den software vi arbejder med er primært hardware-nær, men ikke udelukkende,« siger Kåre Spangsberg, Global Lead Software i Cobham SATCOM.

»Det handler om embeddede systemer med alt hvad det indebærer: GPIO pinde, Embedded og Realtids Linux, protokol-håndtering, kommunikation og software til motorstyring. Og det er komplekst. Vi har mange forskellige kerner vi udvikler software til. På en af vores antenner har vi f.eks. syv forskellige kerner.«

Antennestyring i høj sø

Ifølge Kåre Spangsberg er styringen af antennen på en terminal et godt eksempel på sværhedsgraden af de opgaver man sidder med. Antennen sidder på et skib i høj sø og skal med en pegenøjagtighed på 0,2 grad kunne ramme en satellit 36.000 km ude i rummet. Det kræver et utrolig tæt samspil mellem mekanik, elektronik og software.

»De kommende Low Earth Orbit mikro-satellitter flyver godt nok kun i ca. 800 kms højde og der er mange af dem. Til gengæld skal vores terminal vælge, hvilken satellit den vil koble sig op imod og derfra hoppe videre til den næste og den næste igen. Det gør det faktisk opgaven endnu sværere.«

Øget båndbredde på satelitter

Inden for de store satellitter går udviklingen samtidig i retning af stadig større båndbrede og dermed en stadig skarpere findeling af de rum og time slots man har til rådighed for at kommunikere med satellitten.

Stadig flere bits skal flyde igennem systemet. Det betyder en øget anvendelse af forskellige datakompressions-teknikker og et stadig snævrere vindue for terminalen til at tænde for antennen, finde en satellit, zoome ind og begynde kommunikationen.

Fra hardware til skyen

Hardware er ingenting uden software. Cobham udvikler sig hastigt på begge fronter. Illustration: Jeppe Carlsen

Kort fortalt står Cobham SATCOM over for masser af spændende udfordringer. Og vel at mærke ikke kun inden for det hardware-nære, selv om det fortsat er dominerende. Udviklingsopgaverne går hele vejen op igennem stack’en og i applikationslagene. For at løse opgaverne skal der udvikles op imod tredjeparts-produkter som modems o.l., der er opgaver inden for webteknologi, hvor man arbejder med REST API og IoT Hub, og der er Azure integration.

»Vi arbejder med meget komplekse systemer. Jeg har været i mange virksomheder og dette er højteknologi så det batter,« siger Kåre Spangsberg.

»Ikke mindst er der en tendens hen imod integrerede løsninger, f.eks. at forskellige systemer på et skib forbindes med hinanden. Det giver yderligere udfordringer i forbindelse med interaktion og udvikling af integrerede services.«

Stejl vækstkurve

Cobham SATCOM er inde i en stejl vækstkurve. Det smitter af på antallet af stillinger, der slås op. Alene i år regner man med at slå omkring 100 nye softwarejobs op. »Næste år bliver det endnu flere,« vurderer Kåre Spangsberg.

»Vi leder efter profiler med erfaring på området og med en god forståelse for kommunikation og algoritmeudvikling. Typisk skal man have en tung, teknisk baggrund. Men vi ansætter også gerne nyuddannede, som vi sørger for at hjælpe godt i gang. Juniorerne får support af vores senior udviklere. I det hele taget har vi en kultur, hvor vi samarbejder og hjælper hinanden. Det kommer helt naturligt, fordi vores produkter er end-to-end og fordi kompleksiteten er så høj. Vi løfter i flok, men samtidig værdsætter vi, at man har tyngde i sin viden og er dygtig på sit område.«

Vil du med på holdet? Så klik her.