Sponseret indhold

ITM: IDA er i høj grad styret af mænd

Der skal tænkes nyt i IDA, både indadtil og udadtil, lyder opfordringen fra listen Innovation, Trivsel og Moderne ledelse.

Af TECH RELATIONS for Innovation Trivsel og Moderne ledelse

»Vi kunne godt tænke os at ruske lidt i IDA. Foreningen trænger til at gøre tingene på en anden måde.«

Sådan siger Karin Frøidt, repræsentantskabsmedlem for listen Innovation, Trivsel og Moderne ledelse.

Listen opstod, fordi en gruppe aktive var trætte af, at IDAs politiske lister er formet efter målgruppens alder eller ansættelse. Listen lokaliserede i stedet den centrale værdi i en IDA-medlems liv, uanset alder og ansættelsesforhold. Det blev begrebet innovation.

»IDA-medlemmernes innovative kompetencer kan både løse mange af samfundets udfordringer og profilere IDA,« siger Karin Frøidt og tilføjer, at de øvrige værdier i listens navn næsten fulgte automatisk efter:

»Du kan kun være innovativ, hvis du trives og har lidt overskud. Og hvordan opstår trivsel? Det opstår gennem ordentlig ledelse,« siger hun.

Tid til fornyelser

Listen strøg ved seneste valg ind med ni pladser i repræsentantskabet og var den liste, som fik flest stemmer. ITM, som listen kalder sig i daglig tale, har siden forsøgt at forny IDA indefra. Et oplagt sted er det politiske liv.

»Vi har et medlemsvalgt repræsentantskab, som desværre ikke har megen magt. Her sidder en stor gruppe virkelig engagerede folk med en stor viden, men de fleste politiske beslutninger og debatter bliver taget i Hovedbestyrelsen,« siger Karin Frøidt, der mener, at en større inddragelse af repræsentantskabet kunne føre til fornyelse i foreningen.

Fornyelsen kunne også komme i IDAs udvalg, hvor ITM-listen bl.a. har forsøgt at få udpeget kvinder og personer med anden etnisk baggrund. Men det har ikke været let.

»Hvis man bliver ved med at vælge nogle, der ligner en selv, får man mere af det samme. IDA er i høj grad styret af mænd, der har været i systemet i mange år,« siger Karin Frøidt.

Listen mener, at IDAs fremtid afhænger af, at foreningen får skabt større diversitet og inddraget flere medlemmer i det politiske arbejde.

»Mange ingeniører fravælger desværre IDA, fordi foreningen er grå og støvet. En moderne, kreativt tænkende ingeniør eller naturvidenskabskandidat ser sig selv som noget helt andet. Med rette,« siger Karin Frøidt.

»IDAs medlemmer kan gøre en forskel, f.eks. inden for klima og miljø, men det kræver, at man giver dem indflydelse. Et godt sted at starte er i deres egen fagforening,« siger hun.

Fagteknik ud i landet

Innovation, Trivsel og Moderne ledelse kæmper desuden for at skabe større synergi mellem fagteknikken og regionerne.

»De regionale arrangementer er ofte af social karakter, mens fagteknikken er specialiseret og gerne afholdes i det københavnske. Det vil vi lave om på,« siger Karin Frøidt og forklarer, at det handler om at få de to systemer til at arbejde sammen om flere arrangementer ude i landet.

»Regionerne har brug for hjælp, for de frivillige her sidder ikke nødvendigvis med de faglige kontakter, der skal til. Det gør de fagtekniske selskaber,« siger Karin Frøidt.

Listen har stillet forslag om, at der nedsættes et udvalg, der kan sikre denne synergi.

Innovation, Trivsel og Moderne ledelse er blevet tovholder på IDAs klimaudvalg, og over de næste år ønsker listen derudover at sætte fokus på spørgsmål som de nyuddannedes jobmuligheder, at øge ligestillingen samt forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Skab bedre ledere

»Alt for mange går ned med stress. Her mener jeg, at IDA både skal hjælpe arbejdstager og arbejdsgiver med en forebyggende indsats. IDA skal ikke kun bistå, når det er gået galt,« siger Karin Frøidt.
En af nøglerne til et bedre psykisk arbejdsmiljø ligger hos ledelsen:

»Lad os se indad: Mange ledere er gode ingeniører, der er blevet chefer uden at få den lederuddannelse, de burde have. Det kan vi jo gøre noget ved i IDA. Det skal vi gøre noget ved,« siger Karin Frøidt.